Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

 • 5.10. - riaditeľské voľno pre žiakov 1.stupňa

  V zmysle Zákona č. 245/2008 z.z. § 150 odst. 5 a Vyhlášky MŠ SR č. 518/2010, článok 1, odst. 4, oznamujem, že udeľujem žiakom 1. stupňa základnej  školy dňa  5.10. 2015  z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V tento deň prebehne sťahovanie nábytku z priestorov MŠ na Ul. 9.mája do budovy základnej školy. 

  Žiaci 2.stupňa budú mať v ten deň triednicke práce v škole. Pre žiakov 1.stupňa, ktorí nemôžu ostať doma s rodičmi bude v prevádzke ŠKD od 6.00 hod. ráno. Prosíme, aby išlo len o deti, ktoré skutočne nemajú kde ostať. Ďakujeme za porozumenie.

  Od 6.10.(utorok)  začína vyučovanie všetkých žiakov v budove základnej školy na Pionierskej 4.

  PaedDr. Danka Jarabová, riaditeľka školy

 • Vyučovanie žiakov 2.stupňa od 21.9.

  Žiaci 5.-9.ročníka sa začnú vyučovať v budove základnej školy na Ul. Pionierska 4  od pondelka 21.9.

  Vyučovať sa budú v triedach na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Učebne budú označené menom triedy. Vstup len cez hlavný vchod do budovy školy!  Na prízemí sú vytvorené zábrany, ktoré znemožnia vstup žiakov do časti, kde sa vykonávajú stavebné práce.  Prosíme o dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, zákaz vstupu do uzavretých priestorov, rešpektovanie výstražných tabuliek.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa skráteného rozvrhu vyučovacích hodín.

  Ďakujeme za porozumenie!

 • Informácia pre rodičov žiakov 2. stupňa - vyučovanie počas rekonštrukcie školy

  Z dôvodu rekonštrukcie školy bude výchovno - vzdelávací proces žiakov 2.stupňa prebiehať na nasledovných miestach:

  - 5. a 6. ročník - Centrum voľného času, Školská 5
  - 7. ročník - Dom kultúry
  - 8. a 9. ročník - ZŠ s MŠ Ul. MPČĽ 35

  Žiaci 2.stupňa sa zhromaždia o 7.45 hod. pred školou a odtiaľ sa spoločne s učiteľmi presunú na miesto vyučovania. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín v skrátených vyučovacích hodinách.

  Po vyučovaní sa presunú naspäť pred budovu školy, kde sa rozídu - domov, na obed, na tréningový proces...
  Nástup na vyučovanie a koniec vyučovania je VŽDY PRED BUDOVOU ŠKOLY!
  Vo výnimočných prípadoch môže zmenu povoliť triedny učiteľ na základe písomnej žiadosti rodiča.

  Vyučovanie počas rekonštrukcie školy

  1. vyučovacia hodina

  8.00 – 8.35

  2. vyučovacia hodina

  8.40 – 9.15

  3. vyučovacia hodina

  9.20 – 9.55

  veľká prestávka

  9.55 - 10.10

  4. vyučovacia hodina

  10.10 – 10.45

  5. vyučovacia hodina

  10.50 – 11.25

  6. vyučovacia hodina

  11.30 - 12.05

  obed

  12.10 – 13.00

   
 • Informácie pre rodičov žiakov 1.stupňa - vyučovanie počas rekonštrukcie

  Vyučovanie bude prebiehať v bývalej MŠ na sídlisku Mazorníkovo, Ul. 9. mája až do odvolania (predpokladáme celý september):

   blok B (bývalá Margarétka) na prízemí:  1.A, 1.B, 1.C
                                             na poschodí: 3.A, 3.B 

   blok C (na prízemí sa nachádza pracovisko mestskej knižnice) a na poschodí sú triedy: 4.A, 4.B, 4.C

   blok D na prízemí:  2.A, 2.B, nultý ročník,
                na poschodí: 2.C, 2.D a 1.D

  Denne sa žiaci budú stretávať pred budovou školy  pred vchodom na 1. stupeň (bližšie k mestu), kde si ich pani učiteľky triedne odkontrolujú a v ich sprievode odídu  autobusmi na Mazorník.

   7,40 - 7.45hod. prídu  pre žiakov  4 autobusy, každý autobus bude označený menom triedy, žiaci budú do autobusov nastupovať v doprovode svojich pani učiteliek
   

  Prosíme, kto nepotrebuje túto službu, aby o tom informoval  pani učiteľku. Je dôležité, aby sme boli o všetkom informovaní, ide o bezpečnosť vašich detí. Ak dieťa nepríde do školy, okamžite o tom informujte triednu  učiteľku. 
  Vyučovanie trvá do 11,40 podľa rozvrhu; bude prebiehať formou blokov tak, aby sa v tomto stanovenom čase odučili všetky predmety stanovené v rozvrhu. 

  Deti, ktoré sú prihlásené na stravu, sa naobedujú a ak nebudú navštevovať ŠKD, odchádzajú s pani učiteľkami autobusom späť pred školu o 12,30. Na Pionierskej ulici č. 4si ich budete môcť prevziať alebo pôjde dieťa samé domov (v informovanom súhlase ste uviedli, ako dieťa odchádza zo školy domov).

  Strava je zabezpečená od firmy ŽP Gastro, požiadavky na nutričné hodnoty jedla pre žiakov 1. stupňa budú dodržané. 
  Rodičia, ktorí máte záujem o ŠKD prosíme Vás, aby ste si dieťa zapísali hneď teraz,  napriek tomu, že možno prvé dva týždne alebo aj viac nebude vaše dieťa  navštevovať klub, pretože sa momentálne robia zahajovacie výkazy. Ak tam tie deti nebudú zahrnuté, bude menší počet oddelení a my už v októbri nebudeme môcť utvoriť ďalšie oddelenia ŠKD. 

  ŠKD začína svoju činnosť ráno, tzv. ranným klubom od 6.00-7.40 v zborovni školy.  
  Pre deti, ktoré prídu rovno do MŠ na Mazorník je služba zabezpečná od 7.00 v bloku B (Margarétka) na prízemí. Popoludní prebieha činnosť ŠKD na Mazorníku do 16.hodiny. O 16.hodine príde autobus, ktorý odvezie ostatné deti s pani vychovávateľkami do školy na Pioniersku č. 4.  V prípade potreby je možné,  aby jedna pani vychovávateľka zostala v škole do 17.00 vo veľkej telocvični. Prosíme, aby ste si pre deti do telocvične prišli zadným vchodom. 

  Ďakujeme za pochopenie, prosíme o trpezlivosť a toleranciu. 

  V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

 • Školský rok 2015/2016

  Školský rok 2015/2016 začína 2. septembra 2015 o 8.00 hod.

  Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy a pani učiteľky a páni učitelia ich odvedú na miesto konania slávnostného otvorenia školského roku. Činnosť v prvý deň končí o 10.00 hod. ŠKD v tento deň nebude.
   

  Dňa 3. septembra o 16.00 hod. bude plenárne rodičovské združenie rodičov žiakov našej školy. Miesto konania: kinosála Domu kultúry v Brezne. Na stretnutí budú podané informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu počas rekonštrukcie školy.

  Tešíme sa nna všetkých žiakov i rodičov našej školy!

 • Letná škola predškoláka - 5.deň
  7. 8. 2015

  Do galérie Letná škola predškoláka - 5.deň boli pridané fotografie.

 • Archív
  7. 8. 2015

  Do galérie Archív boli pridané fotografie.

 • letná škola predškoláka - 5. deň
  7. 8. 2015

   

  Posledný deň v našej letnej škole zasvietilo usmiate slniečko, ktoré rozžiarilo naše tváričky. Tak ako celý týždeň, aj dnes sme

  usilovne pracovali. Slniečko z geometrických tvarov  nám pomáhalo pri dopoludňajších aktivitách - tančeky, pesničky, rytmické

  cvičenia, pracovné listy, počítačové programy pre deti. Ako správni budúci prváci sme si prstom napísali svoje mená na

  interaktívnu tabuľu. Vlastnými odtlačkami ručičiek si každý z nás vyrobil svoje vlastné usmiate slniečko. V jedálni nás čakal

  najlepší obed z celého týždňa - pečené buchty. Všetci sme sa dosýtosti najedli.

  Naši kamaráti:  motýlik, dúha, kvietok, lienka a slniečko nám ako správnym žiakom na záver letnej školy  vystavili vysvedčenie.

  Hodnotenie nás všetkých veľmi potešilo.  Záverečné lúčenie bolo pre každého smutné.  Už sa nevieme dočkať 1. septembra. 

 • Letná škola predškoláka - 4. deň
  6. 8. 2015

   

   Prebudili sme sa z kvetinkového sna do lienočkového dňa. Hneď z rána sme si svoje vedomosti a zručnosti

  precvičili na interaktívnej tabuli, na krídelkách lienky spočítali bodky a vypočuli si rozprávku o lienkach hrdinkách.

  Po zaujímavých aktivitách sme si oddýchli na školskom ihrisku. S návratom do tried na nás čakali papierové tanieriky, ktoré sme

  premenili na lienky. Odmenou za usilovnosť nám boli udelené lienočkové medaily. Kedy lienky najradšej lietajú? No predsa, keď

  svieti slniečko. 

 • Letná škola predškoláka - 4. deň
  6. 8. 2015

  Do galérie Letná škola predškoláka - 4. deň boli pridané fotografie.

 • Letná škola predškoláka - 3.deň
  5. 8. 2015

  Do galérie Letná škola predškoláka - 3.deň boli pridané fotografie.

 • Letná škola predškoláka - 3. deň
  5. 8. 2015

   

  Dlho očakávaný kvetinkový deň nastal práve dnes.  Po rannej rozcvičke sme sa ihneď pustili do práce. Pani učiteľky nás začarovali na kvietky najrôznejších farieb a vôní. Spoločne sme spievali, recitovali a tancovali. Počítali a vymaľovali lúčne kvietky. Keďže sú kvetinky veľmi múdre, popasovali sme sa s pexesom, na ktorom bol lúčny kvietok margarétka. Ako pre správnych  školákov, nedočkavcov, bola pre nás najväčšou zábavou práca na počítači. Vytvorili sme kvetinkové čelenky, ktoré nám budú pripomínať dnešný farebný deň. S úsmevom na tvári, vyzdobení novými čelenkami sme sa s radosťou pustili do chutného obeda. Aj dnes sa nám lúčilo ťažko, ale už sa tešíme na nasledujúci lienočkový deň.

 • Letná škola predškoláka - 2. deň
  4. 8. 2015

  Do galérie Letná škola predškoláka - 2. deň boli pridané fotografie.

 • Druhý deň Letnej školy predškoláka
  4. 8. 2015

   

  Dnes sme sa opäť s radosťou stretli v školských laviciach. Deň bol venovaný pestrofarebnej dúhe.

  Vytvorili sme ju z krepového papiera, zopakovali si kedy dúha vzniká a aké má farby. Vypracovaním pracovného listu sme dúhe pomohli vyriešiť všetky zaujímavé úlohy.

  Naše pršteky sa naučili peknú novú prstovú rozcvičku a tým sa všetky poriadne precvičili. Z farebných geometrických tvarov naše rúčky vytvorili rôzne postavičky a predmety. Na pamiatku sme si ich nalepili do našich prvých školských zošitov.

  Športovými hrami na školskom ihrisku sa náš dúhový deň  pomaly schyľoval ku koncu. Skvelým obedom sme sa rozlúčili a tešíme sa na ďalší zaujímavý deň s kvetinkami.    

 • Letná škola predškoláka začala motýlikovým dňom
  3. 8. 2015

     

    Prvý deň letnej školy predškoláka sa skrýval pod krídlami farebných motýľov. Po úvodnom zoznámení sa so školou sme si

  prečítali rozprávku o troch motýľoch, ktoré sa chceli ukryť pred búrkou. Pomohli sme motýlikom spočítať kvietky a poznávať ich farby.

  Naučili sme sa ich pomenovať nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Aktivity celého dňa sme zavŕšili výrobou

  pestrofarebných motýľov.

       Po chutnom obede sa nám ťažko odchádzalo domov. Už sa tešíme na zajtrajší deň.

 • Letná škola predškoláka už začala!

  Je to pravda veliká! Aj keď sú ešte prázdniny, my už máme školu plnú detského džavotu! A viete prečo? Začala Letná škola predškoláka!

  Všetko čo o nej naši predškoláci nepovedia, nájdete vo fotoalbume!

 • Letná škola predškoláka

  Onedlho nás čaká letná škola predškoláka!

  Jediná takáto aktivita na Slovensku! Sme jediná základná škola, ktorá jeden týždeň prázdnin venuje príprave predškolákov na školu. Nezáleží na tom, aký výkon deti v jednotlivých činnostiach podajú. Cieľom je pripraviť deti na vstup do školy tak, aby sa tešili, aby poznali všetky jej priestory, vedeli sa orientovať, dôverovali učiteľom. 

  A či sa Váš predškolák zúčastní, či nezúčastní Letnej školy, špeciálna pedagogička Vám ponúka súbor cvičení pre predškoláka, ktoré nájdete tu: https://zsp4.edupage.org/text36/

  Táto úloha nie je povinná. :)

  TEŠÍME  SA  NA  VŠETKÝCH  NAŠICH  BUDÚCICH  ŽIAKOV!

   

 • Letná škola predškoláka

 • Školský špeciálny pedagóg
  30. 7. 2015

  Aktualizovali sme modul Školský špeciálny pedagóg

 • Slávnostne sme ukončili školský rok
  30. 6. 2015

  Do galérie Slávnostne sme ukončili školský rok boli pridané fotografie.

strana: