Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

 • Slovenský pohár v gymnastike - 15.11.2014

  Ďalší ročník Slovenského pohára JAPIST v gymnastike za nami. Súťažilo 137 dievčat z celého Slovenska. Ďakujem všetkým, ktorí od rána zabezpečovali túto krásnu športovú akciu. Chválim dievčatá za podané výkony, zvlášť tie z GK Brezno (Martinka a Terezka Holubové, Alžbetka Cerovská, Simonka Nepšinská, Eliška Rosíková, Andrejka Karabová a Janka Poliaková). Bola radosť sa na ne pozerať! 

  Mgr. Eva Skačanová, predseda GK Brezno

 • Burza zimných športových potrieb

 • Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole

   

  Vyhodnotenie Medzinárodného dňa školských knižníc

   

  Dňa 27. 10. sa  naša škola zapojila do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľky SJL a školská knihovníčka si tentokrát pre žiakov  pripravili 3 aktivity, na ktoré sa všetci  tešili. Počas 1. hodiny  si vypočuli prostredníctvom školského rozhlasu zaujímavosti o knihách a knižniciach. Počas 2. hodiny sa žiaci rozdelili na 2 tábory. 0.,1.,2. ročník súťažili na stanovištiach v telocvični. Pripravených bolo 7 stanovíšť- Stavitelia, Puzzlíkovo, Hádankovo, Vševedko, Detektívi, Stopári, Mudráci, na ktorých našich najmenších usmerňovali a hodnotili žiaci 8. C triedy. Po zábave nasledovala sladká odmena a minidiplom Rozprávkového vševedka. 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník medzitým skúmal a bádal. Informácie z encyklopedického/vecného textu, ktorý si vypočuli v školskom rozhlase, vypracovali zaujímavý pracovný list, ktorý pozostával z úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivých a zábavných úloh. Žiaci spolupracovali v rámci kolektívu, snažili sa uspieť, preukázať svoju šikovnosť.

  3.-4. hodina prebehla v školskej knižnici. Najlepší umelci/ ilustrátori z tried kreslili na veľké postery rozprávkové postavy, ilustrácie z vybraných literárnych diel. Výsledkom sú nádherné ilustrácie, za ktoré by sa nehanbil žiadny umelec. Postery budú vystavené v priestoroch školy /na obláčikovej herni J/

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si tento deň užívali, za ich snahu, odhodlanie a dobrú náladu, pani učiteľkám, pánom učiteľom, pani asistentkám za nasadenie a pomoc.

   

  Vyhodnotenie Medzinárodného dňa školských knižníc

   

  Čítame, bádame, tvoríme- 2. stupeň:

  Miesto

  Trieda

  Počet bodov

  Čas odovzdania

  1.

  9.A

  24

  9.27

  2.

  6.A

  24

  9.37

  3.

  7.C

  24

  9.42

  4.

  8.B

  23

  9.44

  5.

  5.B

  22

  9.30

  6.

  5.A

  22

  9.36

  7.

  9.C

  22

  9.40

  8.

  7.A

  22

  9.42

  9.

  5.C

  21

  9.27

  10.

  8.A

  21

  9.30

  11.

  9.B

  20

  9.33

  12.

  6.C

  20

  9.43

  13.

  7.B

  19

  9.26

  14.

  6.B

  18

  9.43

  Víťazom blahoželáme!

   

  Súťažíme na stanovištiach- 1. stupeň:

  Miesto

  Trieda

  Počet bodov

  1.

  1.C

  103

  2.

  1.D

  97

  3.

  1.B

  93

  4.

  1.A

  88

  5.

  2.A

  86

  6.

  2.B

  80

  0-tý ročník

  80


  Víťazom blahoželáme!
   

   

  Počas 3.-4. hodiny šikovní ilustrátori zo všetkých tried kreslili literárne postavy podľa vyžrebovaného literárneho diela. Veľká pochvala patrí všetkým, ktorí ste sa zapojili a vytvorili skutočné umelecké diela 

 • Školské kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry

   

  Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 13.11. sme pre žiakov 8. a 9. ročníka zorganizovali OSJL. V školskom kole si zmeralo sily 21 žiakov. Olympiádu sme rozdelili na 3 časti- písomná časť /text, úlohy na čítanie s porozumením, gramatické a literárne úlohy/, praktická časť /transformácia textu/, ústna časť /súvislý prejav na tému- Môj nepriateľ puberta/.

  Výkony žiakov hodnotila odborná porota a určila víťazov. Ďakujeme všetkým ôsmakom a deviatakom za účasť, snahu, príjemnú náladu.

  V okresnom kole nás bude reprezentovať víťaz školského kola.

   

  1.

  Michal Štefaňák

  9.A

  39b

  2.

  Dominika Kružliaková

  9.B

  36b

  3.

  Alexandra Bizubová

  9.A

  36b

   

 • Riaditeľské voľno
  Z dôvodu montáže termostatických ventilov na zákazke realizovanej mestom Brezno:

  "Hydraulické vyregulovanie objektov ZŠ Pionierska 4 Brezno" vyhlasuje riaditeľka školy na deň 21.11. riaditeľské voľno.​
  Dňa 20.11. v popoludňajších hodinách bude vypustený systém vykurovania, v budove školy bude zastavená dodávka tepla.
  Z toho dôvodu bude v piatok prerušená aj prevádzka ŠKD. Vo štvrtok je činnosť v ŠKD zabezpečená, deti treba teplo obliecť. Ďakujeme za porozumenie.

 • Besiedky pre starých rodičov

  Posledný októbrový týždeň si žiaci tried 1.stupňa pozvali do svojich tried svojich najmilších - starých rodičov.

  Fotografie z tejto krásnej akcie si pozrite vo fotoalbume:  3.C , druháci, 3.A.

 • Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré bude dňa 9.10.2014 o 15.30 hod. v jedálni školy. 
  Účasť prisľúbil pán primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian.

   

 • Slávnostné zahájenie školského roku 2014 / 2015

  POZVÁNKA!

  Milí žiaci, ctení rodičia!

  Pozývame Vás na slávnostné zahájenie školského roka 2014/2015

  ktoré bude dňa 2. septembra 2014 o 8.00 hod. v átriu školy.

  Tešíme sa na Vás!

 • Vedenie školy ďakuje!

  Na záver 6. ročníka Letnej školy predškoláka chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám, pani vychovávateľkám aj mojej pani zástupkyni riaditeľky školy pre 1.stupeň za veľmi úspešnú realizáciu myšlienky "prvého zážitku budúceho žiaka v školskej lavici".

  Vtedy, keď iné školy oddychujú, naša škola poskytuje tieto služby budúcim prvákom a ich rodičom úplne zdarma. Neľutujeme svoj voľný čas a s radosťou odovzdávame svoje pedagogické majstrovstvo našim budúcim prváčikom!

  Srdečná vďaka milé pani učiteľky, pani vychovávateľky i pani zástupkyňa Evka Skačanová!
  Srdečná vďaka rodičia našich budúcich prváčikov!
  Ďakujem aj Vám milí predškoláci, že ste o čosi bližšie k prvej triede ako pred týždňom! Teším sa na Vás v pondelok 2.septembra o 8.00 hod v škole!

  Danka Jarabová, riaditeľka školy

 • Piaty deň letnej školy predškoláka

  Posledný deň v škole predškoláka bol veľmi úsmevný, napriek zamračenému počasiu. Čakali na nás rozprávky O psíčkovi a mačičke a O troch prasiatkach. Lámali sme si hlavy nad matematickými hádankami, rozprávali sa po anglicky. Zoznámili sme sa tiež s kamarátom počítačom. Zaujímavé boli tiež úlohy na eBeam tabuli. Prekvapením pre nás bola balónová šou a maľovanie na tvár. Na záver sme za celotýždňovú prácu boli ocenení certifikátmi predškoláka. Už teraz sa tešíme na začiatok školského roka, kedy sa z nás stanú ozajstní prváci.

  Fotografie z dnešného dňa si môžete pozrieť TU!

 • Štvrtý deň letnej školy predškoláka

  Konečne sa vo štvrok na nás usmialo slniečko, ktoré vyvolalo úsmev aj na našich tváričkách. Ešte viac nás potešili tvorivé úlohy z prečítaných rozprávok Ako ťahal dedko repku a O červenej Čiapočke. Jazýčky sme ohýbali na anglických slovíčkach o farbách, rúčky obratne strihali, lepili, kreslili a stavali modely z LEGA. Všetky práce putovali na výstavku. Obratnosť celého tela sa prejavila v telocvični, pri hre s loptou, pri cvičení na rebrinách a lavičkách. Zaslúžená odmena nás čakala v jedálni, kde sme spapali výborný obed.

  Fotografie nájdete TU!

 • Tretí deň letnej školy predškoláka

  Dnes bolo upršané ráno a do školy i napriek zlému počasiu prišli usmiati budúci prváci. 

  Znovu ich zlákali zaujímavé činnosti. Hrali sa s angličtinou, kreslili zvieratká, recitovali, spievali, počítali, pracovali na interaktívnej tabuli, stavali si zo stavebníc, vystrihovali ovocie. Najkrajšie práce ostali na výstavke. Po práci si po sebe všetko pekne odložili, aby ostal v triede poriadok. V jedálni už deti vedeli, kde treba odniesť použité taniere, kde si treba vziať druhé jedlo a všetko si po sebe zase poodkladať.

  Fotografie z tretieho dňa nájdete TU

 • Druhý deň letnej školy predškoláka

  Druhý deň ráno už bolo veselšie. Všetky detičky s dôverou vošli do svojich tried. Sprevádzal ich smiech a v ich očiach bolo vidno  očakávanie. Počas dňa sa vystriedali aktivity zamerané na umeleckú výchovu, literárnu a dramatickú výchovu. Kreslili, maľovali, spievali až sa rebrík pod pani upratovačkou triasol. :) Komunikatívne zručnosti si precvičili na dramatizácii rozprávky. Pri kreslení sme si povedali a ukázali ako správne držať pastelky. Nadšenie bolo hlavne pri práci s interaktívnou tabuľou. Náš prštek bol zrazu čarovný  a robil všetko sám. Ani sme sa nenazdali a bol tu čas obeda, čo znamená, že dnešný deň sa príjemne ukončí a my sa uvidíme opäť zajtra!

  Pár fotografií máme TU.

 • Prvý deň letnej školy predškoláka

  Tento rok začala Letná škola predškoláka v našej základnej škole 7. júla. Deti prišli do školy s veľkým očakávaním. S úsmevom na tvári si prvýkrát zasadli do školských lavíc.
  Počas dňa absolvovali päť aktivít:
  matematické predstavy, informatickú výchovu, hravú angličtinu, prírodovedu a prírodovednú vychádzku. Deň im spestril pobyt vonku, po ktorom chutil výborný obed.  
  Po obede prišiel čas ukončiť prvý deň a rozísť sa domov. Nikomu sa veru nechcelo zo školy odísť.

   
  Fotografie z prvého dňa nájdete TU.
 • Letná škola predškoláka

  Letná škola bude prebiehať v budove Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša na Pionierskej ulici č.4 v Brezne

  od 07. júla do 11. júla 2014

  Môžu sa jej zúčastniť všetci predškoláci zapísaní do 1. ročníka našej základnej školy. Počas letnej školy budú zaujímavým programom  deti viesť kvalifikované pani učiteľky.

  Viac sa dozviete tu: LETNa_SKOLA_PREDSKOLaKA.pdf

 • Pozývame talenty - talentové skúšky do športovej triedy

 • Ako sme pozorovali dážďovky...
  20. 5. 2014

  Do galérie Ako sme pozorovali dážďovky... boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno
  25. 4. 2014

  Na deň 25.4.2014 (piatok), v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. § 150 odst. 5, riaditeľka školy udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno.

  V dňoch 24. – 26. apríla 2014 organizuje základná škola v rámci plnenia aktivít projektu „Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy“ z  Operačného programu vzdelávanie,  pracovnú cestu 38 pedagógov do Poľska – Zakopaného. Cieľom je návšteva škôl v Zakopanom, v ktorých sa uplatňujú inovatívne prístupy vo vyučovaní a stretnutie a rozhovory s pedagógmi z inovatívnych škôl.

  Pre žiakov, ktorých rodičia nemôžu zabezpečiť starostlivosť v čase vyučovania je zabezpečená činnosť v ŠKD. 

 • Jazyková, historicko-geografická exkurzia v Londýne

  6 dní v Londýne, letecky, pre našich najlepších

   „Meradlom človeka je jeho hlava.“
  Toto motto sprevádzalo v Londýne na každom kroku 20 žiakov a 7 pedagógov našej školy, účastníkov jazykovej, historicko – geografickej exkurzie. Počas šesťdňového pobytu sme násavali atmosféru Britského kráľovstva, spoznávali  jeho históriu i súčasnosť, nádherné obrovské múzeá, či obrazárne. Mali  sme možnosť obdivovať Big Ben, Westminster s opátstvom, rieku Temžu a absolvovať vyhliadkovú plavbu po nej. Tiež sme navštívili svetoznáme múzeum Madam Tussauds a zvládli vyhliadku na nočný Londýn z Londýnskeho oka.  Z hotela King Solomon, v ktorom sme boli ubytovaní, sme  sa presúvali metrom alebo duble deckerom, teda poschodovým autobusom.   Nestratiť sa v obrovskom množstve migrujúcich ľudí nám pomohli naše červené šiltovky so znakom SR a menom našej školy. Mnohí krajania nás vďaka čiapkam oslovovali.

       Najlepší žiaci našej školy, výborní v učení, či športe, reprezentanti v súťažiach, ale aj správaní, mnohí prvýkrát vyskúšali leteckú dopravu, prvýkrát odišli od svojich rodičov stovky kilometrov od domova. To všetko vďaka projektu „Čitateľská gramotnosť – naša brána do Európy,“ ktorý práve týmto žiakom otvoril bránu do Európy poznávaním Londýna. 

 • Ako sme pozorovali Črievičky...
  13. 2. 2014

  Do galérie Ako sme pozorovali Črievičky... boli pridané fotografie.

strana: