Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

 • Projekt 3.B-Skúmame čas
  25. 11. 2015

  Do galérie Projekt 3.B-Skúmame čas boli pridané fotografie.

 • Matematika hrou - 4.C
  17. 11. 2015

  Do galérie Matematika hrou - 4.C boli pridané fotografie.

 • Deň zdravia učiteľov 19.11.

  Z dôvodu 100% zapojenia sa zamestnancov našej školy, pedagogických aj nepedagogických, do akcie Deň zdravia alebo Učiteľská kvapka krvi bude 19.11.2015 základná škola, vrátane ŠKD ZATVORENÁ. Materská škola na Ul.Clementisa a Nálepkovej bude fungovať v skrátenom režime
  Prosíme rodičov našej školy o podporu a pochopenie pre túto akciu. Ďakujeme!

  Ďakujeme!

 • 4.B-Projektový deň - Zdravá výživa
  16. 11. 2015

  Do galérie 4.B-Projektový deň - Zdravá výživa boli pridané fotografie.

 • Ako sme začali šk. rok
  10. 11. 2015

  Do galérie Ako sme začali šk. rok boli pridané fotografie.

 • 3.B Projektový deň - Skúmame pravek
  10. 11. 2015

  Do galérie 3.B Projektový deň - Skúmame pravek boli pridané fotografie.

 • 3.B Projektový deň- Skúmame mapu
  10. 11. 2015

  Do galérie 3.B Projektový deň- Skúmame mapu boli pridané fotografie.

 • Projektový deň - 4.C, Cestujeme po Slovensku
  10. 11. 2015

  Do galérie Projektový deň - 4.C, Cestujeme po Slovensku boli pridané fotografie.

 • Beh proti drogám
  14. 10. 2015

  Do galérie Beh proti drogám boli pridané fotografie.

 • Toto o nás zverejnili médiá

  Dňa 13.10. bol v našej škole zvolaný brífing médií. Témou bola rekonštrukcia našej školy.

  TV Hronka:  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X_qpIH3YWOo

   TA3:  http://www.ta3.com/clanok/1070884/breznianskych-ziakov-nebudu-viac-strasit-derave-okna-a-odtrhnute-priecky.html

 • 5.10. - riaditeľské voľno pre žiakov 1.stupňa

  V zmysle Zákona č. 245/2008 z.z. § 150 odst. 5 a Vyhlášky MŠ SR č. 518/2010, článok 1, odst. 4, oznamujem, že udeľujem žiakom 1. stupňa základnej  školy dňa  5.10. 2015  z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V tento deň prebehne sťahovanie nábytku z priestorov MŠ na Ul. 9.mája do budovy základnej školy. 

  Žiaci 2.stupňa budú mať v ten deň triednicke práce v škole. Pre žiakov 1.stupňa, ktorí nemôžu ostať doma s rodičmi bude v prevádzke ŠKD od 6.00 hod. ráno. Prosíme, aby išlo len o deti, ktoré skutočne nemajú kde ostať. Ďakujeme za porozumenie.

  Od 6.10.(utorok)  začína vyučovanie všetkých žiakov v budove základnej školy na Pionierskej 4.

  PaedDr. Danka Jarabová, riaditeľka školy

 • Vyučovanie žiakov 2.stupňa od 21.9.

  Žiaci 5.-9.ročníka sa začnú vyučovať v budove základnej školy na Ul. Pionierska 4  od pondelka 21.9.

  Vyučovať sa budú v triedach na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Učebne budú označené menom triedy. Vstup len cez hlavný vchod do budovy školy!  Na prízemí sú vytvorené zábrany, ktoré znemožnia vstup žiakov do časti, kde sa vykonávajú stavebné práce.  Prosíme o dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, zákaz vstupu do uzavretých priestorov, rešpektovanie výstražných tabuliek.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa skráteného rozvrhu vyučovacích hodín.

  Ďakujeme za porozumenie!

 • Informácia pre rodičov žiakov 2. stupňa - vyučovanie počas rekonštrukcie školy

  Z dôvodu rekonštrukcie školy bude výchovno - vzdelávací proces žiakov 2.stupňa prebiehať na nasledovných miestach:

  - 5. a 6. ročník - Centrum voľného času, Školská 5
  - 7. ročník - Dom kultúry
  - 8. a 9. ročník - ZŠ s MŠ Ul. MPČĽ 35

  Žiaci 2.stupňa sa zhromaždia o 7.45 hod. pred školou a odtiaľ sa spoločne s učiteľmi presunú na miesto vyučovania. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín v skrátených vyučovacích hodinách.

  Po vyučovaní sa presunú naspäť pred budovu školy, kde sa rozídu - domov, na obed, na tréningový proces...
  Nástup na vyučovanie a koniec vyučovania je VŽDY PRED BUDOVOU ŠKOLY!
  Vo výnimočných prípadoch môže zmenu povoliť triedny učiteľ na základe písomnej žiadosti rodiča.

  Vyučovanie počas rekonštrukcie školy

  1. vyučovacia hodina

  8.00 – 8.35

  2. vyučovacia hodina

  8.40 – 9.15

  3. vyučovacia hodina

  9.20 – 9.55

  veľká prestávka

  9.55 - 10.10

  4. vyučovacia hodina

  10.10 – 10.45

  5. vyučovacia hodina

  10.50 – 11.25

  6. vyučovacia hodina

  11.30 - 12.05

  obed

  12.10 – 13.00

   
 • Informácie pre rodičov žiakov 1.stupňa - vyučovanie počas rekonštrukcie

  Vyučovanie bude prebiehať v bývalej MŠ na sídlisku Mazorníkovo, Ul. 9. mája až do odvolania (predpokladáme celý september):

   blok B (bývalá Margarétka) na prízemí:  1.A, 1.B, 1.C
                                             na poschodí: 3.A, 3.B 

   blok C (na prízemí sa nachádza pracovisko mestskej knižnice) a na poschodí sú triedy: 4.A, 4.B, 4.C

   blok D na prízemí:  2.A, 2.B, nultý ročník,
                na poschodí: 2.C, 2.D a 1.D

  Denne sa žiaci budú stretávať pred budovou školy  pred vchodom na 1. stupeň (bližšie k mestu), kde si ich pani učiteľky triedne odkontrolujú a v ich sprievode odídu  autobusmi na Mazorník.

   7,40 - 7.45hod. prídu  pre žiakov  4 autobusy, každý autobus bude označený menom triedy, žiaci budú do autobusov nastupovať v doprovode svojich pani učiteliek
   

  Prosíme, kto nepotrebuje túto službu, aby o tom informoval  pani učiteľku. Je dôležité, aby sme boli o všetkom informovaní, ide o bezpečnosť vašich detí. Ak dieťa nepríde do školy, okamžite o tom informujte triednu  učiteľku. 
  Vyučovanie trvá do 11,40 podľa rozvrhu; bude prebiehať formou blokov tak, aby sa v tomto stanovenom čase odučili všetky predmety stanovené v rozvrhu. 

  Deti, ktoré sú prihlásené na stravu, sa naobedujú a ak nebudú navštevovať ŠKD, odchádzajú s pani učiteľkami autobusom späť pred školu o 12,30. Na Pionierskej ulici č. 4si ich budete môcť prevziať alebo pôjde dieťa samé domov (v informovanom súhlase ste uviedli, ako dieťa odchádza zo školy domov).

  Strava je zabezpečená od firmy ŽP Gastro, požiadavky na nutričné hodnoty jedla pre žiakov 1. stupňa budú dodržané. 
  Rodičia, ktorí máte záujem o ŠKD prosíme Vás, aby ste si dieťa zapísali hneď teraz,  napriek tomu, že možno prvé dva týždne alebo aj viac nebude vaše dieťa  navštevovať klub, pretože sa momentálne robia zahajovacie výkazy. Ak tam tie deti nebudú zahrnuté, bude menší počet oddelení a my už v októbri nebudeme môcť utvoriť ďalšie oddelenia ŠKD. 

  ŠKD začína svoju činnosť ráno, tzv. ranným klubom od 6.00-7.40 v zborovni školy.  
  Pre deti, ktoré prídu rovno do MŠ na Mazorník je služba zabezpečná od 7.00 v bloku B (Margarétka) na prízemí. Popoludní prebieha činnosť ŠKD na Mazorníku do 16.hodiny. O 16.hodine príde autobus, ktorý odvezie ostatné deti s pani vychovávateľkami do školy na Pioniersku č. 4.  V prípade potreby je možné,  aby jedna pani vychovávateľka zostala v škole do 17.00 vo veľkej telocvični. Prosíme, aby ste si pre deti do telocvične prišli zadným vchodom. 

  Ďakujeme za pochopenie, prosíme o trpezlivosť a toleranciu. 

  V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

 • Školský rok 2015/2016

  Školský rok 2015/2016 začína 2. septembra 2015 o 8.00 hod.

  Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy a pani učiteľky a páni učitelia ich odvedú na miesto konania slávnostného otvorenia školského roku. Činnosť v prvý deň končí o 10.00 hod. ŠKD v tento deň nebude.
   

  Dňa 3. septembra o 16.00 hod. bude plenárne rodičovské združenie rodičov žiakov našej školy. Miesto konania: kinosála Domu kultúry v Brezne. Na stretnutí budú podané informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu počas rekonštrukcie školy.

  Tešíme sa nna všetkých žiakov i rodičov našej školy!

 • Letná škola predškoláka - 5.deň
  7. 8. 2015

  Do galérie Letná škola predškoláka - 5.deň boli pridané fotografie.

 • Archív
  7. 8. 2015

  Do galérie Archív boli pridané fotografie.

 • letná škola predškoláka - 5. deň
  7. 8. 2015

   

  Posledný deň v našej letnej škole zasvietilo usmiate slniečko, ktoré rozžiarilo naše tváričky. Tak ako celý týždeň, aj dnes sme

  usilovne pracovali. Slniečko z geometrických tvarov  nám pomáhalo pri dopoludňajších aktivitách - tančeky, pesničky, rytmické

  cvičenia, pracovné listy, počítačové programy pre deti. Ako správni budúci prváci sme si prstom napísali svoje mená na

  interaktívnu tabuľu. Vlastnými odtlačkami ručičiek si každý z nás vyrobil svoje vlastné usmiate slniečko. V jedálni nás čakal

  najlepší obed z celého týždňa - pečené buchty. Všetci sme sa dosýtosti najedli.

  Naši kamaráti:  motýlik, dúha, kvietok, lienka a slniečko nám ako správnym žiakom na záver letnej školy  vystavili vysvedčenie.

  Hodnotenie nás všetkých veľmi potešilo.  Záverečné lúčenie bolo pre každého smutné.  Už sa nevieme dočkať 1. septembra. 

 • Letná škola predškoláka - 4. deň
  6. 8. 2015

   

   Prebudili sme sa z kvetinkového sna do lienočkového dňa. Hneď z rána sme si svoje vedomosti a zručnosti

  precvičili na interaktívnej tabuli, na krídelkách lienky spočítali bodky a vypočuli si rozprávku o lienkach hrdinkách.

  Po zaujímavých aktivitách sme si oddýchli na školskom ihrisku. S návratom do tried na nás čakali papierové tanieriky, ktoré sme

  premenili na lienky. Odmenou za usilovnosť nám boli udelené lienočkové medaily. Kedy lienky najradšej lietajú? No predsa, keď

  svieti slniečko. 

 • Letná škola predškoláka - 4. deň
  6. 8. 2015

  Do galérie Letná škola predškoláka - 4. deň boli pridané fotografie.

strana: