• Exkurzia v Literárno-hudobnom múzeu

     • 23. októbra sa naši šiestaci zúčastnili na exkurzii v Literárno-hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Navštívili sme 2 stále expozície- Bábkarsky salón, v ktorom sme sa dozvedeli zaujímavosti o histórii bábkového divadla, vyskúšali sme si rolu bábkoherca, zahrali sme si bábkové divadlo a Ľudové hudobné nástroje, tu sme sa dozvedeli zaujímavosti o tradičných hudobných nástrojoch, ich využití.

     • Literárna exkurzia Horná Lehota

     • 9. októbra ôsmaci navštívili Hornú Lehotu, rodisko slovenského spisovateľa Sama Chalupku. Hoci nám počasie neprialo a takmer celé dopoludnie pršalo, stihli sme si prezrieť Keltskú izbu, ktorá je novinkou v tejto malebnej obci a tiež pamätnú izbu nášho slávneho rodáka. Stalo sa našou tradíciou, že v Lehote si vždy uctíme pamiatku S. Chalupku zapálením sviečky a malou kytičkou  na jeho hrobe. Exkurziu sme ukončili veselo, opiekli sme si špekačky, posedeli, vybehali sa a popoludní sme sa plní zážitkov vrátili späť do Brezna.

    • Jesenná výstava
     • Jesenná výstava

     • Už je pole holé, pusté,
      zajko sedí pri kapuste.
      Šarkan letí, nemá perie,
      kamže letí, kam sa berie?

      Školský klub si pripravil výstavu jesenných prác a zároveň sa zapojil do súťaže o najkrajšiu tekvicu, ktorú vyhlásil žiacky parlament. 

     • Výtvarné techniky - netradične

     • V piatok 11.októbra sa v meste v rámci Chalupkovho Brezna naše deti z ŠKD zapojili do hier, zasúťažili s M. Struhárom a kto mal záujem maľoval sa na tvár.

    • Dary Zeme
     • Dary Zeme

     • Jeseň je obdobím, keď často chodíme na vychádzky do prírody, zbierame listy stromov, gaštany, žalude, šípky a rôzne plody z ktorých dokážeme vytvoriť všeličo zaujímavé.  Preto sme zorganizovali v ŠKD "Jesenné tvorivé dielne".

      Krásnymi výtvormi sme si vyzdobili jednotlivé oddelenia a chodby našej základnej školy.

      V tvorení budeme pokračovať celý október a vyvrcholením bude výstavka obohatená o šarkany a postavičky z tekvíc.

     • Zábavno-športové popoludnie

     • V rámci „Európskeho týždňa športu“  zorganizoval školský klub detí dňa 26.9.2019 zábavno-športové popoludnie pre deti z ŠKD. Vládla prijemná atmosféra. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje