• Letný tábor Motýlik

     • Hneď na druhý deň po rozdaní vysvedčení sme si s našimi deťmi zo školského klubu mohli užiť prvé prázdninové dni v letnom dennom tábore Motýlik. Odviezli sme sa na vláčiku do Vydrova, vyrobili si vlastnú hračku v múzeu hračiek v Modrom Kameni, zamierili sme aj do virtuálnej galérie Poliankovo a prešli sa okolo Štrbského plesa. Na Orave bolo dobre, keď sme si vychutnali výhľad z hradu a plavbu loďou. Poriadne sme si dali do tela pri výstupe ku Harmaneckej jaskyni a na olympijskom dni a stretli sme aj rozprávkové bytosti. Aké by to bolo leto bez zmrzliny? Na krásne letné zážitky budeme ešte dlho spomínať.

     • Posledný deň letnej školy predškoláka

     • Piaty deň letnej školy predškoláka deti sprevádzalo slniečko nielen do školy, ale čakalo ich aj v triede. Deň sa začal veselými pesničkami, precvičovaním pravo – ľavej orientácie a motorických zručností pomocou vrecúšok. Pracovné listy vypracovali veľmi usilovne. Slniečko si vystrihli a nalepili mu lúčiky. Z veselých slniečok mali veľkú radosť. Matematické zručnosti si osvojovali využitím prvkov Hejného metódy, pomocou magnetických parkiet, rôznofarebných kociek a krokovacieho pásu. Pred školou kreslili kriedou na chodník krásne obrázky. Po veselej diskotéke dostali diplomy za usilovnú prácu počas celého týždňa. Veselí odchádzali domov a už sa tešia na stretnutie v prvej triede.

     • Letná škola predškoláka

     • Štvrtý deň letnej školy predškoláka vítal deti veselou pesničkou o lienke. Celý deň bol zameraný na červené bodkované lienky. Deti si vypočuli rozprávku Prečo majú lienky bodky, ktorá ich motivovala k ďalším dopoludňajším aktivitám. Grafomotorické zručnosti si precvičili v pracovných listoch. Matematické predstavy rozvíjali v práci s kockami, kde si precvičili čísla a pracovali s interaktívnou tabuľou, na ktorej priraďovali k číslu správny počet bodiek pre lienky. Pršteky precvičili pri práci s nožnicami a vytvorili si kamarátku lienku, ktorá ich sprevádzala aj na ceste domov. Veselo si zatancovali a zaspievali s pesničkou v anglickom jazyku, ako inak ako o lienke. Aj dnes sme sa pohrali na čerstvom vzduchu. Dopoludnie ubehlo rýchlo a po chutnom obede sme sa opäť rozlúčili a tešíme sa na zajtrajší posledný deň.                        

     • Letná škola predškoláka ...

     • Tretím dňom letnej školy predškoláka nás sprevádzal kvietok margarétka. Ráno sme si za pomoci básničiek rozhýbali kosti, pozdravili slniečko i kvietky. Šikovné detičky ukázali, že vedia krásne strihať i lepiť. Poskladali rozstrihané obrázky margarétok, nalepili si ich do zošitov a krásne vyfarbili. Prostredníctvom počítačov sme vytvorili zaujímavé obrázky, precvičili si pamäť pri hre pexeso a riešili matematické úlohy na priraďovanie počtu. Niektoré skupinky detí stavali z lega, iné tvorili obrázky za pomoci sád Creative, kladivka a geometrických tvarov. Pri hrách sme opakovali čísla a farby   v anglickom jazyku. Názvy geometrických tvarov nám pripomenula básnička o kreslení domčeka. Po chutnom obede si po detičky prišli rodičia alebo pani učiteľky zo škôlky.  

     • Letná škola predškoláka pokračuje

     • Druhý deň letnej školy predškoláka  bol v znamení dúhy. Začali sme ho veselými pesničkami. Farby sprevádzali deti celý deň. Počítali do 10 a určovali farby na predmetoch v triede. Zistili, že miešaním farieb vznikajú nové farby. Nakreslili si nádhernú dúhu. Na počítačoch v počítačovej učebni kreslili farebné obrázky a riešili matematické úlohy. Niektorí si zahrali pohybové hry v átriu, iní si stavali zo stavebníc rôznofarebné stavby. Po výbornom obede odišli všetci  spokojní domov.

     • Letná škola predškoláka sa začala

     • Lúčnou cestou do školy: v prvý deň letnej školy predškoláka privítali budúcich prváčikov v triedach okrem pani učiteliek aj veselé a šantivé motýliky. Pomohli deťom rozlíšiť geometrické tvary, naučili sa pozdravy aj v anglickom jazyku a zaspievali si spolu veselú pesničku. Motýlikom z rozprávky postavili z magnetických parkiet domčeky a veselo si spolu zašantili v našom vynovenom átriu. Motýlikový deň sme ukončili chutným obedom.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje