• Obedy v školskej jedálni

     • Milí rodičia! Deti, ktoré navštevujú predškolskú prípravu v materskej škole a žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, majú nárok na obed v školskej jedálni so štátnou dotáciou 1,20€. Ak máte záujem o tento obed s príspevkom štátu, vyplňte prosím ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA. Je zverejnený TU: zapisny_listok2020.pdf, alebo ho dostanete pri zápise u vedúcej školskej jedálne p. Lujzy Šperkovej.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 v základnej škole

     • Milí žiaci, vážení rodičia! 

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude dňa 2.septembra 2020 nasledovne:

      - žiaci 1.ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka, spolu so svojimi rodičmi o 8.00 hod. v átriu školy, kde ich privíta pani riaditeľka, pani učiteľky,  starší spolužiaci a možno príde aj pán primátor;
      - žiaci 2.-9. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka bez prítomnosti rodičov, v triedach, kde ich privítajú pani učiteľky triedne a cez školský rozhlas sa k nim prihovorí pani riaditeľka.

      Príchod do školy je možný od 7.45 hod. do 8.00 hod. cez príslušné vchody.

      Prvý deň v škole sa žiaci neprezúvajú. Po dodržaní všetkých hygienických opatrení R-O-R (vstup s rúškom, odstup od ostatných, dezinfekcia rúk), vstupujú žiaci do svojich tried.

      Donesú si so sebou:
      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pre začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - 17078.docx 
      a  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - 17079.docx.
      Ak si nemôžete uvedené dokumenty vytlačiť, nájdete ich 31.9. vyložené pred hlavným vchodom do budovy školy.

      Prváci s rodičmi vstupujú cez hlavný vchod a prechádzajú  do átria. Po slávnostnom otvorení pôjdu prváčikovia už bez rodičov do tried, kde sa zoznámia s novým prostredím a dostanú svoju prvú knihu a darček od primátora mesta. Môžu si doniesť aj svoju školskú tašku. Zoznam pomôcok pre žiakov prvého ročníka nájdete tu: Pomocky_pre_prvaka_2020.pdf​​​​​​​.

      Prvý deň budú žiaci v škole do 10.00 hod.

      Tešíme sa na Vás všetkých. Tešíme sa na nový školský rok!

     • Otvorenie školského roka 2020/2021 v materskej škole

     • Milí rodičia detí našej materskej školy!

      Školský rok 2020/2021 otvárame 2.septembra 2020 nasledovne:

      - deti 2.-5.ročné (ne-predškoláci) nastupujú do tried Materskej školy na Ul. Clementisa 3;

      - deti 5.-7.ročné (predškoláci) nastupujú do tried v Základnej škole na Ul. Pionierska 4.

      Príchod do "škôlky" je možný od 6.00 hod. do 8.00 hod. len v sprievode jedného rodiča, ktorý odprevadí dieťa do šatne. Tam si dieťa vyzdvihne pani učiteľka. Rodič i dieťa majú založené rúško a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Čisté rúško a balíček hygienických vreckoviek rodič odloží v šatni, do skrinky dieťaťa. V budove materskej školy dieťa rúško nenosí, v budove základnej školy má dieťa rúško na tvári pri presunoch z triedy von, alebo do jedálne.

      Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa dostane rodič od pani učiteľky pri príchode, v prvý deň, vyplní a podpíše ho v materskej škole.

      Tešíme sa na Vás všetkých. Tešíme sa na nový školský rok!

     • Veselé prázdniny

     • Veselé prázdniny všetkým deťom našej materskej školy aj všetkým žiakom našej základnej školy. Pokojnú dovolenku všetkým pedagógom a ostatným zamestnancom školy! Ostaňte zdraví, aby sme sa 2.septembra o 8.00 hod. všetci stretli v našej škole!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje