• 1.polrok školského roka

     • Ukončenie 1.polroka šk.r.2020/2021

      Milí žiaci a rodičia žiakov základnej školy!

      Dnešným dňom končí 1.polrok školského roku 2020/2021. Bol veľmi náročný, ale s Vašou pomocou - pomocou rodičov a usilovnosťou žiakov sme ho zvládli. Klasifikácia v našej škole bola uzavretá všetkým žiakom v riadnom termíne 1.polroka.

      Dnes sme žiakom vygenerovali "Výpis známok za 1.polrok..." a bol Vám doručený cez Edu-page. V rodičovskom konte si ho môžete nielen pozrieť, ale aj podpísať.

      Milí rodičia!

      Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, ďakujeme Vám za trpezlivosť a pokoj s akým prijímate túto ťažkú situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Ďakujeme Vám, že pomáhate učiteľom svojich detí a podporujete ich. Hľadanie chýb a vnášanie problémov nikdy nikoho neposunulo. Našim cieľom je, aby sme toto ťažké obdobie prekonali v čo najmenšom strese a onedlho sa bez ohrozenia vrátili naspäť do školských lavíc.

      Prajeme Vám veľa zdravia!

     • Január v našej ŠKD

     • Január nám všetkým núka
      sniežik biely ako múka.
      Pokryl pole, strechu, plot,
      sánkovať sa s nami poď!

      Náš školský klub detí prevzal v januári zodpovednú úlohu, postarať sa o deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce a nemôžu sa sami doma venovať vyučovaniu svojich detí. Naštartovali sme počítače a deti sa každý deň doobeda pripájali k vyučovaniu svojich spolužiakov. Po chutnom obede sa deti venovali obľúbeným činnostiam, ako kreslenie, vyrábanie vlnených čiapok, vtáčích búdok, zvieratiek z papiera. Vyrobili si aj kvetináče z plastových fliaš a zasadili žeruchu, uplietli krásne náramky a zahrali si divadlo. Stihli si napísať domáce úlohy a šup von, kde nasnežilo a tak postavili snehuliakov, sledovali stopy v snehu, športovali na žihadielku a nezabudli ani na kačičky na neďalekom Hrone. Zvládli sme to na jednotku a v škole nám bolo spolu dobre.

     • Škola ostáva zatvorená

     • .... až do odvolania

      Od 11.1.2021  na základe  "Rozhodnutia ministra z 8.1.2021" minister školstva:

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem: 

      - materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

      riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

      - školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

       

     • NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • OD 4.1. DO 8.1.2021

      Milí rodičia detí MATERSKEJ ŠKOLY!

      V termíne od 4.1. do 8.1.2021 bude prevádzka materskej školy otvorená pre deti na základe zisťovaného záujmu rodičov na konci roku 2020.

      Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a sprísnených opatrení ostáva mnoho rodičov doma. Pani zástupkyňa pre materskú školu spolu s pani učiteľkami v pondelok 4.1. opäť urobia prieskum záujmu rodičov prihlásených detí a podľa toho bude upravená prevádzka materskej školy do 8.1.2021. Budeme uprednostňovať deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

      Vieme zabezpečiť umiestnenie detí len v spojených triedach.

      V súčasnosti máme 3 zamestnancov školy s potvrdeným ochorením na COVID 19 - z toho sú 2 pani učiteľky materskej školy a 1 zamestnankyňa školskej jedálne. Prosíme Vás, aby ste zobrali na vedomie aj túto informáciu.

      Od 11.1.2021 sa bude prevádzka základnej školy s materskou školou riadiť COVID automatom, podľa situácie v našom okrese.

      Žiadame Vás o dodržiavanie R-O-R! OSTAŇME ZDRAVÍ!!!!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje