Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

Vitajte na stránke našej školy!

--------- 18.1. sme slávnostne zapísali do školy budúcich prváčikov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume. ----------

Novinky

Slávnostný zápis do 1. ročníka

Príďte so svojimi budúcimi prváčikmi k nám a presvedčte sa sami, čo ponúka naša škola.

Fašiangová veselica
30. 1. 2015

Do galérie Fašiangová veselica boli pridané fotografie.

Čo ponúka naša škola

Co_ponuka_ZS_K._Raposa_2015.pdf

Výsledky okresného kola olympiády cudzích jazykov - NEJ a ANJ

Napriek tomu, že naša škola sa nepýši štatútom jazykovej školy, dosiahli sme v januári 2015 krásne výsledky v okresných kolách olympiád v cudzom jazyku.

OK Olympiády v nemeckom jazyku - kategória 1A - 1. miesto Ema Pôbišová
                                                       kategória 1B - 3. miesto Michal Štefaňák

Povinný príspevok do ŠKD stanovený VZN mesta

Vážení rodičia detí navštevujúcich ŠKD! 

Od januára 2015 sa mení doterajší spôsob platieb povinného príspevku do ŠKD. 

Mesačný poplatok:  4 €  - výška ostáva

  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa (mesto Brezno).
  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca od januára 2015 len bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet školy tak, aby boli na účte školy do 15. dňa daného mesiaca.
     
  • Pokyny na realizáciu platby:
     

          Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Brezno

Slovenský pohár v gymnastike - 15.11.2014

Ďalší ročník Slovenského pohára JAPIST v gymnastike za nami. Súťažilo 137 dievčat z celého Slovenska. Ďakujem všetkým, ktorí od rána zabezpečovali túto krásnu športovú akciu. Chválim dievčatá za podané výkony, zvlášť tie z GK Brezno (Martinka a Terezka Holubové, Alžbetka Cerovská, Simonka Nepšinská, Eliška Rosíková, Andrejka Karabová a Janka Poliaková). Bola radosť sa na ne pozerať! 

Burza zimných športových potrieb

Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole

 

Vyhodnotenie Medzinárodného dňa školských knižníc

 

Dňa 27. 10. sa  naša škola zapojila do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľky SJL a školská knihovníčka si tentokrát pre žiakov  pripravili 3 aktivity, na ktoré sa všetci  tešili. Počas 1. hodiny  si vypočuli prostredníctvom školského rozhlasu zaujímavosti o knihách a knižniciach. Počas 2. hodiny sa žiaci rozdelili na 2 tábory. 0.,1.,2. ročník súťažili na stanovištiach v telocvični. Pripravených bolo 7 stanovíšť- Stavitelia, Puzzlíkovo, Hádankovo, Vševedko, Detektívi, Stopári, Mudráci, na ktorých našich najmenších usmerňovali a hodnotili žiaci 8. C triedy. Po zábave nasledovala sladká odmena a minidiplom Rozprávkového vševedka. 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník medzitým skúmal a bádal. Informácie z encyklopedického/vecného textu, ktorý si vypočuli v školskom rozhlase, vypracovali zaujímavý pracovný list, ktorý pozostával z úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivých a zábavných úloh. Žiaci spolupracovali v rámci kolektívu, snažili sa uspieť, preukázať svoju šikovnosť.

Školské kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry

 

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

Dňa 13.11. sme pre žiakov 8. a 9. ročníka zorganizovali OSJL. V školskom kole si zmeralo sily 21 žiakov. Olympiádu sme rozdelili na 3 časti- písomná časť /text, úlohy na čítanie s porozumením, gramatické a literárne úlohy/, praktická časť /transformácia textu/, ústna časť /súvislý prejav na tému- Môj nepriateľ puberta/.

Riaditeľské voľno
Z dôvodu montáže termostatických ventilov na zákazke realizovanej mestom Brezno:

"Hydraulické vyregulovanie objektov ZŠ Pionierska 4 Brezno" vyhlasuje riaditeľka školy na deň 21.11. riaditeľské voľno.​
Dňa 20.11. v popoludňajších hodinách bude vypustený systém vykurovania, v budove školy bude zastavená dodávka tepla.
Z toho dôvodu bude v piatok prerušená aj prevádzka ŠKD. Vo štvrtok je činnosť v ŠKD zabezpečená, deti treba teplo obliecť. Ďakujeme za porozumenie.

photo

Nedeľa 1. 2. 2015

Počet návštev: 3457778

Narodeniny a meniny:

Dnes (Nedeľa 1.2.2015)

Adrián Goroly (1.A)
Tatiana Molotová (6.A)
Tatiana Sivková (1.C)

Zajtra (Pondelok 2.2.2015)

Sofia Lányiová (3.A)
Jakub Matula (5.C)
Dušan Medveď (8.B)
Erik Filipiak (2.A)
Erik Geci (6.A)
Erik Enrico Kováčik (3.B)
Erik Puška (4.A)

Pozajtra (Utorok 3.2.2015)

Marcela Karolová (5.A)

Popozajtra (Streda 4.2.2015)

Marek Bartoš (4.B)
Veronika Auxtová (8.A)
Veronika Bartošová (5.B)
Veronika Beráková (3.B)
Veronika Cabanová (7.A)
Veronika Cibuľová (5.A)
Veronika Giertlová (4.A)
Veronika Kúkolová (3.A)
Veronika Majerníková (6.C)
Veronika Mihalková (6.B)
Veronika Parašínová (3.B)
Veronika Pušková  (0.)
Veronika Višťanová (6.A)
Veronika Štubniaková (3.C)