Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

Vitajte na stránke našej školy!

********Do fotoalbumu pribúdajú nové fotografie. ******

Novinky

Triedy bez hraníc
23. 4. 2015

Do galérie Triedy bez hraníc boli pridané fotografie.

Putujeme históriou
21. 4. 2015

Do galérie Putujeme históriou boli pridané fotografie.

Riaditeľské voľno

V zmysle Zákona č. 245/2008 z.z. § 150 odst. 5 a Vyhlášky MŠ SR č. 518/2010, článok 1, odst. 4, riadieľka školy oznamuje, že udeľuje žiakom 2. stupňa základnej  školy dňa  15. 4. 2015  z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

   V tento deň prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov - TESTOVANIE 9-2015.

Zatmenie Slnka

Takto sme pozorovali 20.3. zatmenie Slnka.

A toto o nás napísali:

http://brezno.dnes24.sk/obloha-nad-breznom-putala-zvedave-pohlady-takto-sledovali-zatmenie-slnka-skolaci-200654

Vzácna návšteva

Pri príležitosti mesiaca knihy zavítala 20.marca do našej školy vzácna návšteva: pán primátor JUDr. Tomáš Ábel, PhD. a pani zástupkyňa primátora Mgr. Petra Dzurmanová. Žiakom 4.B triedy čítali príbeh z knihy a išlo im to veľmi dobre. :)

Pozrite si prosím fotky z tejto návštevy.

Hviezdoslavov Kubín 1.-3. ročník
10. 2. 2015

Do galérie Hviezdoslavov Kubín 1.-3. ročník boli pridané fotografie.

Fašiangová veselica
30. 1. 2015

Do galérie Fašiangová veselica boli pridané fotografie.

Čo ponúka naša škola

Co_ponuka_ZS_K._Raposa_2015.pdf

Výsledky okresného kola olympiády cudzích jazykov - NEJ a ANJ

Napriek tomu, že naša škola sa nepýši štatútom jazykovej školy, dosiahli sme v januári 2015 krásne výsledky v okresných kolách olympiád v cudzom jazyku.

OK Olympiády v nemeckom jazyku - kategória 1A - 1. miesto Ema Pôbišová
                                                       kategória 1B - 3. miesto Michal Štefaňák

Povinný príspevok do ŠKD stanovený VZN mesta

Vážení rodičia detí navštevujúcich ŠKD! 

Od januára 2015 sa mení doterajší spôsob platieb povinného príspevku do ŠKD. 

Mesačný poplatok:  4 €  - výška ostáva

  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa (mesto Brezno).
  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca od januára 2015 len bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet školy tak, aby boli na účte školy do 15. dňa daného mesiaca.
     
  • Pokyny na realizáciu platby:
     

          Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Brezno

photo

Streda 6. 5. 2015

Počet návštev: 3591964

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 6.5.2015)

Marek Dolinský (6.B)
Štefan Dolinský (6.C)

Zajtra (Štvrtok 7.5.2015)

Monika Chramcová (8.B)
Monika Pustajová (9.A)

Pozajtra (Piatok 8.5.2015)

Veronika Kúkolová (3.A)