Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

Vitajte na stránke našej školy!

****** Sledujte informácie o zabezpečení prevádzky školy počas rekonštrukcie.*****Dňa 5.10.budú mať žiaci 1.stupňa riaditeľské voľno.******Od 6.10. (utorok) sa aj žiaci 1.stupňa začnú učiť vo svojich triedach v budove školy. ******Prosíme rodičov o pomoc s maľovaním tried, prípadne upratovanie tried po maľovaní, na základe dohody s triednymi učiteľkami.*****

Novinky

5.10. - riaditeľské voľno pre žiakov 1.stupňa

V zmysle Zákona č. 245/2008 z.z. § 150 odst. 5 a Vyhlášky MŠ SR č. 518/2010, článok 1, odst. 4, oznamujem, že udeľujem žiakom 1. stupňa základnej  školy dňa  5.10. 2015  z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V tento deň prebehne sťahovanie nábytku z priestorov MŠ na Ul. 9.mája do budovy základnej školy. 

Žiaci 2.stupňa budú mať v ten deň triednicke práce v škole. Pre žiakov 1.stupňa, ktorí nemôžu ostať doma s rodičmi bude v prevádzke ŠKD od 6.00 hod. ráno. Prosíme, aby išlo len o deti, ktoré skutočne nemajú kde ostať. Ďakujeme za porozumenie.

Vyučovanie žiakov 2.stupňa od 21.9.

Žiaci 5.-9.ročníka sa začnú vyučovať v budove základnej školy na Ul. Pionierska 4  od pondelka 21.9.

Vyučovať sa budú v triedach na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Učebne budú označené menom triedy. Vstup len cez hlavný vchod do budovy školy!  Na prízemí sú vytvorené zábrany, ktoré znemožnia vstup žiakov do časti, kde sa vykonávajú stavebné práce.  Prosíme o dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, zákaz vstupu do uzavretých priestorov, rešpektovanie výstražných tabuliek.

Informácia pre rodičov žiakov 2. stupňa - vyučovanie počas rekonštrukcie školy

Z dôvodu rekonštrukcie školy bude výchovno - vzdelávací proces žiakov 2.stupňa prebiehať na nasledovných miestach:

- 5. a 6. ročník - Centrum voľného času, Školská 5
- 7. ročník - Dom kultúry
- 8. a 9. ročník - ZŠ s MŠ Ul. MPČĽ 35

Žiaci 2.stupňa sa zhromaždia o 7.45 hod. pred školou a odtiaľ sa spoločne s učiteľmi presunú na miesto vyučovania. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín v skrátených vyučovacích hodinách.

Informácie pre rodičov žiakov 1.stupňa - vyučovanie počas rekonštrukcie

Vyučovanie bude prebiehať v bývalej MŠ na sídlisku Mazorníkovo, Ul. 9. mája až do odvolania (predpokladáme celý september):

 blok B (bývalá Margarétka) na prízemí:  1.A, 1.B, 1.C
                                           na poschodí: 3.A, 3.B 

Školský rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016 začína 2. septembra 2015 o 8.00 hod.

Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy a pani učiteľky a páni učitelia ich odvedú na miesto konania slávnostného otvorenia školského roku. Činnosť v prvý deň končí o 10.00 hod. ŠKD v tento deň nebude.
 

Dňa 3. septembra o 16.00 hod. bude plenárne rodičovské združenie rodičov žiakov našej školy. Miesto konania: kinosála Domu kultúry v Brezne. Na stretnutí budú podané informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu počas rekonštrukcie školy.

Letná škola predškoláka - 5.deň
7. 8. 2015

Do galérie Letná škola predškoláka - 5.deň boli pridané fotografie.

Archív
7. 8. 2015

Do galérie Archív boli pridané fotografie.

letná škola predškoláka - 5. deň
7. 8. 2015

 

Posledný deň v našej letnej škole zasvietilo usmiate slniečko, ktoré rozžiarilo naše tváričky. Tak ako celý týždeň, aj dnes sme

Letná škola predškoláka - 4. deň
6. 8. 2015

 

 Prebudili sme sa z kvetinkového sna do lienočkového dňa. Hneď z rána sme si svoje vedomosti a zručnosti

precvičili na interaktívnej tabuli, na krídelkách lienky spočítali bodky a vypočuli si rozprávku o lienkach hrdinkách.

Po zaujímavých aktivitách sme si oddýchli na školskom ihrisku. S návratom do tried na nás čakali papierové tanieriky, ktoré sme

Letná škola predškoláka - 4. deň
6. 8. 2015

Do galérie Letná škola predškoláka - 4. deň boli pridané fotografie.

photo

Nedeľa 4. 10. 2015

Počet návštev: 3824710

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Pondelok 5.10.2015)

Filip Pepich (4.B)

Pozajtra (Utorok 6.10.2015)

Timea Turčanová (4.A)
Natália Dunajská (8.A)
Natália Kováčiková (7.C)
Natália Motyčková (8.A)
Natália Parašínová (7.B)
Natália Pavlínyiová (1.A)
Natália Slivková (3.B)
Natália Trnavská (8.B)
Natália Truneková (3.B)

Popozajtra (Streda 7.10.2015)

Viktória Giertlová (1.B)
Eliška Bučková (9.B)
Eliška Macejková (2.B)
Eliška Majerníková (2.B)
Eliška Rosíková (8.C)