Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

Vitajte na stránke našej školy!

Z dôvodu montáže termostatických ventilov bude dňa 21.11. riaditeľské voľno.​++++++V dňoch 21.-22.11. bude burza zimných športových potrieb.

Novinky

Slovenský pohár v gymnastike - 15.11.2014

Ďalší ročník Slovenského pohára JAPIST v gymnastike za nami. Súťažilo 137 dievčat z celého Slovenska. Ďakujem všetkým, ktorí od rána zabezpečovali túto krásnu športovú akciu. Chválim dievčatá za podané výkony, zvlášť tie z GK Brezno (Martinka a Terezka Holubové, Alžbetka Cerovská, Simonka Nepšinská, Eliška Rosíková, Andrejka Karabová a Janka Poliaková). Bola radosť sa na ne pozerať! 

Burza zimných športových potrieb

Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole

 

Vyhodnotenie Medzinárodného dňa školských knižníc

 

Dňa 27. 10. sa  naša škola zapojila do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľky SJL a školská knihovníčka si tentokrát pre žiakov  pripravili 3 aktivity, na ktoré sa všetci  tešili. Počas 1. hodiny  si vypočuli prostredníctvom školského rozhlasu zaujímavosti o knihách a knižniciach. Počas 2. hodiny sa žiaci rozdelili na 2 tábory. 0.,1.,2. ročník súťažili na stanovištiach v telocvični. Pripravených bolo 7 stanovíšť- Stavitelia, Puzzlíkovo, Hádankovo, Vševedko, Detektívi, Stopári, Mudráci, na ktorých našich najmenších usmerňovali a hodnotili žiaci 8. C triedy. Po zábave nasledovala sladká odmena a minidiplom Rozprávkového vševedka. 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník medzitým skúmal a bádal. Informácie z encyklopedického/vecného textu, ktorý si vypočuli v školskom rozhlase, vypracovali zaujímavý pracovný list, ktorý pozostával z úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivých a zábavných úloh. Žiaci spolupracovali v rámci kolektívu, snažili sa uspieť, preukázať svoju šikovnosť.

Školské kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry

 

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

Dňa 13.11. sme pre žiakov 8. a 9. ročníka zorganizovali OSJL. V školskom kole si zmeralo sily 21 žiakov. Olympiádu sme rozdelili na 3 časti- písomná časť /text, úlohy na čítanie s porozumením, gramatické a literárne úlohy/, praktická časť /transformácia textu/, ústna časť /súvislý prejav na tému- Môj nepriateľ puberta/.

Riaditeľské voľno
Z dôvodu montáže termostatických ventilov na zákazke realizovanej mestom Brezno:

"Hydraulické vyregulovanie objektov ZŠ Pionierska 4 Brezno" vyhlasuje riaditeľka školy na deň 21.11. riaditeľské voľno.​
Dňa 20.11. v popoludňajších hodinách bude vypustený systém vykurovania, v budove školy bude zastavená dodávka tepla.
Z toho dôvodu bude v piatok prerušená aj prevádzka ŠKD. Vo štvrtok je činnosť v ŠKD zabezpečená, deti treba teplo obliecť. Ďakujeme za porozumenie.

Besiedky pre starých rodičov

Posledný októbrový týždeň si žiaci tried 1.stupňa pozvali do svojich tried svojich najmilších - starých rodičov.

Fotografie z tejto krásnej akcie si pozrite vo fotoalbume:  3.C , druháci, 3.A.

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré bude dňa 9.10.2014 o 15.30 hod. v jedálni školy. 
Účasť prisľúbil pán primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian.

 

Slávnostné zahájenie školského roku 2014 / 2015

POZVÁNKA!

Milí žiaci, ctení rodičia!

Pozývame Vás na slávnostné zahájenie školského roka 2014/2015

ktoré bude dňa 2. septembra 2014 o 8.00 hod. v átriu školy.

Tešíme sa na Vás!

Vedenie školy ďakuje!

Na záver 6. ročníka Letnej školy predškoláka chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám, pani vychovávateľkám aj mojej pani zástupkyni riaditeľky školy pre 1.stupeň za veľmi úspešnú realizáciu myšlienky "prvého zážitku budúceho žiaka v školskej lavici".

Vtedy, keď iné školy oddychujú, naša škola poskytuje tieto služby budúcim prvákom a ich rodičom úplne zdarma. Neľutujeme svoj voľný čas a s radosťou odovzdávame svoje pedagogické majstrovstvo našim budúcim prváčikom!

Piaty deň letnej školy predškoláka

Posledný deň v škole predškoláka bol veľmi úsmevný, napriek zamračenému počasiu. Čakali na nás rozprávky O psíčkovi a mačičke a O troch prasiatkach. Lámali sme si hlavy nad matematickými hádankami, rozprávali sa po anglicky. Zoznámili sme sa tiež s kamarátom počítačom. Zaujímavé boli tiež úlohy na eBeam tabuli. Prekvapením pre nás bola balónová šou a maľovanie na tvár. Na záver sme za celotýždňovú prácu boli ocenení certifikátmi predškoláka. Už teraz sa tešíme na začiatok školského roka, kedy sa z nás stanú ozajstní prváci.

photo

Pondelok 22. 12. 2014

Počet návštev: 3390951

Narodeniny a meniny:

Dnes (Pondelok 22.12.2014)

Lukáš Dobrota (9.B)
Matúš Kalman (2.B)
Lukáš Kvietok (3.C)
Jozef Slepička (9.A)

Zajtra (Utorok 23.12.2014)

Marek Bartoš (1.A)
Kristína Cínová (6.A)

Pozajtra (Streda 24.12.2014)

Adam Klement (8.C)
Adam Kocka (1.D)
Adam Kutálek (5.C)
Adam Marhavý (5.B)
Adam Sarvaš (9.C)
Adam Vadrna (7.B)
Adam Černák  (5.C)