Oznam pre rodičov žiakov 5. ročníka

Dňa 21.11.2018 budú žiaci 5. ročníka testovaní zo SJL a MAT.

Cieľom testovania T5 - 2018 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2.

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 21.11.2018

Riaditeľka základnej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e   
z organizačných  dôvodov žiakom 
1.- 4.ročníka  a 6.-9.ročníka základnej školy
dňa 21. novembra  2018 (streda)
riaditeľské voľno.

Žiaci 5. ročníka ZŠ budú testovaní zo SJL a MAT. Riaditeľské voľno je poskytnuté z dôvodu nerušeného priebehu testovania žiakov 5. ročníka.
V prípade potreby môžete požiadať o zaradenie dieťaťa na činnosť v školskom klube detí, ak máte záujem o stravu v školskej jedálni, je potrebné sa prihlásiť u vedúcej ŠJ.

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
  Pionierska 4
  977 01 Brezno

 • 048 611 70 13 - riaditeľka školy
  048 611 70 14 - sekretariát
  048 611 21 68 - školská jedáleň
  048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50
  048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3

Fotogaléria