• Nová rada školy

    •   Od 19.12.2019 pracuje Školská rada pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša
       v Brezne.  V súčasnosti  v nasledujúcom zložení:

      

     -       zástupcovia rodičov

        o   za MŠ:  Bc. Michaela KLINČÍKOVÁ
     o   za ZŠ: Mgr. Eva HREBEŇÁKOVÁ
     o    Mgr. Martina ŠNEKOVÁ
     o    Mgr. Denisa ŠVANTNEROVÁ

     -       zástupcovia  pedagogických zamestnancov:

        o    za MŠ: Mgr. Margita ROTHOVÁ
     o    za ZŠ:  Mgr. Silvia KÁNOVÁ

     -      zástupcovia nepedagogických zamestnancov
                          Mgr. Mária KOVÁČIKOVÁ

      

     -  zriaďovateľ delegoval do rady školy zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov:

        o    PhDr. Petra DZURMANOVÁ
     o    Ing. Milan HAŠAN
     o    Ing. Arch. Ján KRÁLIK
     o    Milan PALOVČÍK

      

       Predsedníčkou Rady školy  je Mgr. Silvia KÁNOVÁ.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje