Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, 

prosíme o vyplnenie formulára elektronickej prihlášky  podľa Vášho záujmu.

 

 • Formulár elektronickej prihlášky do MŠ našej základnej školy- vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku pošlite poštou na adresu školy alebo kedykoľvek od 1. do 31. mája 2021 vhoďte do poštovej schránky na budove školy. Nezabudnite, že na prihláške do MŠ je potrebné vyjadrenie lekára pre deti a dorast aj s potvrdením o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

 • Formulár elektronickej prihlášky do základnej školy - vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku pošlite poštou na adresu školy alebo kedykoľvek vhoďte do poštovej schránky pred budovou školy. 
 • Ak zapisujete svoje dieťa do 1. ročníka, urobte tak od 1. apríla do 30. apríla 2021.
 • Ak máte záujem zapísať svoje dieťa do 5. ročníka športovej triedy, urobte tak od 1. mája do 20. mája 2021. Uchádzači budú pozvaní na výkonnostné testy mailom. S vytlačenou a podpísanou prihláškou je nutné priniesť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra.

 

Prihlášky môžete podpísať kvantifikovaným elektronickým podpisom. V tom prípade už nie je potrebné doručiť prihlášku fyzicky do školy.

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám potvrdzujúci email. 

Ďakujeme za Váš prejav dôvery! Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami!

 

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Prihlášku môžete podpísať kvantifikovaným elektronickým podpisom. V tom prípade už nie je potrebné doručiť prihlášku fyzicky do školy.

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám potvrdzujúci email. 

Ďakujeme za Váš prejav dôvery! Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje