• Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť - zručnosti pre život

    • Naša škola bola úspešná v podaní projektu vo výzve na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

     Sami sme si vypracovali projekt "ušitý" na potreby našej školy, našich žiakov, pod názvom "Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť - zručnosti pre život".

     Celkové náklady na realizáciu projektu boli schválené vo výške 159 221,12€.
     Mesto Brezno nám z tejto sumy prispieva sumou 7 961,06€.

     Projekt sme začali realizovať hneď po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy, v 2.polroku školského roku 2018/2019, aby nám príspevok nebol krátený. Z toho dôvodu bol upravený rozvrh a vo vybraných triedach boli pridané EXTRA hodiny s atraktívnym obsahom. Žiaci prostredníctvom týchto povinných hodín, ale aj mimoškolskej činnosti, v nových krúžkoch, majú získať pozitívny vzťah k matematickým a prírodovedným predmetom, zažiť úspech z dosiahnutých výsledkov, overiť si prepojenie prírodných vied so životom, zvýšiť svoju matematickú a prírodovednú gramotnosť.

     V poradí už tretí veľký projekt, vďaka ktorému sme získali veľkú sumu finančných prostriedkov, financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a z príspevku zriaďovateľa, určite dovedieme do úspešného konca vo februári 2021. 
     Tešíme sa, že v našej škole budú deti získavať kompetencie a zručnosti takýmto nadštandardným spôsobom.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje