• MATERSKÁ ŠKOLA NA UL. CLEMENTISA

     • ORANŽOVÁ

      Milí rodičia detí 2. triedy Materskej školy na Ul. Clementisa 3!

      Dnešným dňom zatvárame triedu z dôvodu pozitivity na ochorenie Covid 19 u pani učiteľky.

      Trieda najmenších 10 detičiek a druhá pani učiteľka ostávajú na základe Rozhodnutia RÚVZ do 22.9. v karanténe. Do škôlky sa detičky môžu vrátiť 23. septembra.

      Detičky v materskej škole nosili rúška dva školské roky. Tento rok je na zvážení rodičov, či dieťa v škôlke rúško bude mať alebo nie.

      Pani učiteľky majú rúška založené a väčšina z nich je zaočkovaná. Triedy sa vetrajú, dezinfikujú. Robíme všetky epidemiologické opatrenia, veríme teda, že sa choroba v škôlke nerozšíri a detičky ostanú zdravé!

     • ZBER PAPIERA

     • 9.9. - 13.9.2021

       

      Dnes začal v škole zber papiera. Ak máte doma odpadový papier, doneste ho prosím do školy, ku zadnému vchodu (pri školskej kuchyni a kotolni), kde je pristavený kontajner.

      Odovzdajte ho pánovi školníkovi. Nahláste meno a triedu, na ktorú bude papier zapísaný.

      Výťažok zo zberu dostanú triedne pani učiteľky pre žiakov triedy.

      MATERSKÁ ŠKOLA sa môže zapojiť tiež, pani zástupkyni budú odovzdané peniaze za papier.

      Zber bude trvať do pondelka 13.9.2021 (vrátane).

      Ďakujeme Vám, že pomáhate chrániť životné prostredie a zároveň pomáhate našej škole!

     • AG testy na domáce testovanie

     • pripravujeme na odoovzdanie rodičom žiakov ZŠ

      Milí rodičia!
      Dnes nám boli do školy doručené AG testy na domáce testovanie.

      Pre veľký záujem rodičov žiakov základných škôl na Slovensku o testy (u nás ho prejavilo 456 rodičov) nám nebolo dodaných 25 testov pre jedného žiaka, ale rodič dostane pre potreby testovania svojho dieťaťa len 5ks testov. Testy sú balené v krabiciach po 25 sád, musíme testy z každej krabice rozdeliť pre 5 žiakov (5 testovacich platniciek, 5 skumaviek s roztokom, 5 vrchnakov s kvapkadlom, 5 sterilnych odberovych tyciniek).

      Testy musí prevziať rodič na proti-podpis. Pretože je vstup rodičov do budovy školy zakázaný, čas, miesto a odovzdanie testov bude prebiehať v exteriéri a oznámia Vám ho pani učiteľky triedne.

      Aby sme Vašej žiadosti o testy vyhoveli a nezaťažovali rozdeľovaním testov pani učiteľky dlhú dobu, prosíme o pomoc, ústretovosť, zodpovednosť a dodržanie termínu pri preberaní testov.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

      Návod na použitie nedostanete vytlačený, ale pozrite si ho prosím na týchto stránkach:
      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie:
      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      Ďakujeme!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • bude 2.septembra 2021

      Milí rodičia, milé deti, milí žiaci!

      S radosťou Vám oznamujeme, že 2.septembra 2021 otvoríme školské brány na všetkých našich troch pracoviskách - v Materskej škole na Ul. Clementisa 3, v Materskej škole na Ul. Nálepkovej 50 a v Základnej škole na Ul. Pionierska 4 v Brezne. (Na fotografiách priestory MŠ na Nálepkovej ulici.)

      Postupujte, prosíme, podľa nasledovných pokynov:

      MATERSKÁ ŠKOLA - rodič privedie dieťa do materskej školy, ktorú má uvedenú v Rozhodnutí o prijatí. Pri vchodových dverách si vydezinfikuje ruky a s prekrytými hornými dýchacími cestami vstúpi do budovy materskej školy. Odovzdá pani učiteľke Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (20488.docx), ak tak neurobil cez rodičovské konto na edupage msp4.edupage.org.

      Prosíme, aby do budovy vstupoval len jeden rodič s dieťaťom a dodržiaval všetky protiepidemiologické opatrenia. Vaše deti počas výchovno-vzdelávacieho procesu budú bez rúška, ale prosíme Vás, pridajte mu do skrinky jedno rúško, ktoré použije len v prípade, že sa v triede vyskytne infekčná choroba.

      V prvý týždeň budú v triedach aj prvé rodičovské združenia, kde Vám pani učiteľky poukazujú krásne, moderné a vynovené priestory  a zároveň Vás oboznámia s našimi plánmi, úlohami a prípadnými obmedzeniami na nový školský rok.

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA - prváčikovia so svojimi rodičmi vstúpia do budovy školy od 7.50 hod.  a prejdú  do átria na slávnostné privítanie. Môžu si so sebou priviesť svoju mamičku, otecka, ale aj starých rodičov, s ktorými chcú zdieľať túto slávnostnú chvíľu. Tam sa konečne prvýkrát stretnú so svojou pani učiteľkou - Jankou, Libuškou, Monikou alebo Alenkou. O 8.00 hod. si vypočujú privítanie pani riaditeľky a krásne slová hostí. Po úvodných slovách si ich pani učiteľky odvedú do tried, kde si vyskúšajú školské lavice a dostanú prvú knihu, šlabikár aj prvé školské "darčeky" od pani učiteľky a mesta Brezna. Rodičia odovzdajú pani učiteľkám Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (20488.docx), ak tak neurobili cez rodičovské konto na edupage zsp4.edupage.org. Rodičom sa bude venovať pani zástupkyňa riaditeľky školy a oboznámi ich s tým, čo ich deti v našej škole čaká.

      Žiaci 2.-9.ročníka vstupujú do budovy školy bez rodičov. Pani učiteľky budú žiakov čakať pri vchode (žiakov prvého stupňa pri prvom vchode od mesta, žiakov 2.stupňa pri hlavnom vchode do budovy školy). Žiaci odovzdajú pani učiteľkám Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (20488.docx), ak tak neurobili cez konto na edupage zsp4.edupage.org. Prosíme o dodržiavanie nariadených hygienických opatrení - R-O-R. V triedach sa privítajú so spolužiakmi, vypočujú si privítanie pani riaditeľky a dostanú pokyny k novému školskému roku.
      Žiaci 1.stupňa dostanú prihlášky do školského klubu, ktorý začína 3.9. rannou činnosťou od 6.00 hod.
      Prosíme rodičov, aby svoje deti a žiakov nezabudli prihlásiť aj na stravovanie v školskej jedálni.

      V triedach prebehne za pomoci ďalších pedagógov testovanie PCR preplachovacími testami a potom (po 10.00 hod.) žiaci činnosť v škole v prvý deň školského roku končia. 

      3.9. 2021 začína vyučovanie o 7:50 hod. Budova školy sa pre ranné ŠKD otvára od 6:00 do 7:15 hodiny.
      Pre vyučovanie sa otvára o 7:35 hodine. Žiaci 1.ročníka majú 3.vyučovacie hodiny, žiaci 2.-4. ročníka majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2.stupňa 5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľkami. ŠKD je pre prihlásených žiakov 1.stupňa zabezpečená.

      Od 6.9. prebieha vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín. 

      TEŠÍME SA NA VŠETKY NAŠE DETI, NAŠICH ŽIAKOV, ALE AJ NA VÁS RODIČOV! 
      MESTU BREZNU A RODIČOM NAŠICH DETÍ A ŽIAKOV PATRÍ NAŠA VEĽKÁ VĎAKA ZA TO, ŽE SME DOKÁZALI PRIPRAVIŤ ZAČIATOK ŠKOLSKEHO ROKA BEZ OBMEDZENÍ A V ČASE KEĎ ZAČÍNA AJ NA OSTATÝCH ŠKOLÁCH.

      V materskej a základnej škole pôsobí tím skvelých pedagógov, ktorým záleží na príjemnom prostredí tried a výrazne priložili ruky k dielu, ktoré sme spolu po stavebných firmách pre Vaše deti a žiakov vytvorili. Aj týmto im vedenie školy vyslovuje veľkú pochvalu a srdečné poďakovanie! Sú skutočne úžasní!

      V základnej škole si môžete výsledok práce šikovných a pracovitých pedagógov pozrieť 3.9.2021 o 15:00 hod. na TRIEDNYCH RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENIACH, na ktoré všetkých rodičov žiakov základnej školy srdečne pozývame!

      Všetkým (aj nám) prajeme ŠŤASTNÝ, VESELÝ A ZDRAVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022!

      vedenie školy

     • ZÁPIS NA STRAVOVANIE ŽIAKA

     • v školskom roku 2021/2022

      Milí rodičia!

      Ak máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni, je potrebné Vaše dieťa na stravu prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

      ZÁPISNÝ LÍSTOK si môžete stiahnuť TU: zapisny_listok2021_SJ.pdf, vyplniť ho a neodkladne ho zaniesť vedúcej školskej jedálne. 

      Pani vedúca prijíma zápisné lístky v pracovné dni od 6.00 do 14.00 hodiny. Nech sa páči, príďte svoje dieťa na stravu prihlásiť.

       

     • ZÁUJEM O DOBROVOĽNÉ TESTY

     • len do 25.8.2021

      Milí rodičia žiakov základnej školy!

      Prosíme Vás, ak ste tak neurobili, aby ste sa čím skôr vyjadrili k záujmu o kloktacie testy a domáce testy pre žiakov. V prípade, že sa nevyjadríte, budeme to považovať za Váš nezáujem o testy. Dodatočne sa získať bezplatné testy pre Vaše deti na domáce použitie nedajú.

      Nepíšte nám správy, vyznačte záujem v prihlasovaní na edupage stránke ZÁKLADNEJ školy.

      Ďakujeme!

     • Kloktacie testy

     • pri nástupe do školy v školskom roku 2021/2022

      Milí rodičia žiakov základnej školy!

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

      Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami DOBROVOĽNÉ!

      Na edupage stránke bolo zverejnené prihlasovanie na kloktacie testy na začiatku školského roka. S takýmto testovaním už máme skúsenosť. Testovanie je pokojné, nie je nepríjemné pre žiaka, je presné. Pomohlo nám v minulosti pomohlo odhaliť covid-pozitívneho žiaka. Testovanie sa môže vykonať aj v domácom prostredí.

      Prihlásiť sa na kloktacie testy môžete len do 25.8.2021. Popis a priebeh testu je popísaný tu: kloktacie_testy.pdf

      Testovanie budeme realizovať od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021. Na základe dohody s dodávateľom testov sa určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola bude rodičov informovať o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.

     • Zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty

     • rodič vyjadruje záujem za každé svoje dieťa zvlášť

      Milí rodičia žiakov základnej školy!

      Blíži sa začiatok školského roka 2021/22 a zdá sa, že nebude ľahký.

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

      Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami DOBROVOĽNÉ a BEZPLATNÉ.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Návod na použitie: Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf​​​​​​​

      Na edu-page stránke bolo spustené prihlasovanie záujmu o samotesty. Tieto škola musí objednať 26.8.,po tomto termíne to už nebude možné. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili o testy záujem alebo nezáujem.

      Ďakujeme za porozumenie!

     • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

      Dňa 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      *Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,

      *Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:

      1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

      2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

      (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

      3) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

      ( zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie - nájdete TU)

      *Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

      Vyššie uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 01.09.2021 doručiť do kancelárie Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno alebo poštou v termíne do 30.07.2021.

      Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

     • Projektové vyučovanie ôsmakov

     • Posledné hodiny OBČIANSKEJ NÁUKY sme si vyskúšali, ako to funguje na ozajstnom súde. Rozdelili sme sa na skupiny, ôsmaci si rozdali úlohy a na základe vypracovaného scenára nás preniesli do súdnej siene. Každý zo sporov bol premyslený, žiaci dokazovali porušenie zákona, vyniesli rozsudok. Išlo o susedské spory a  poškodzovanie majetku. Svojich úloh sa zhostili naozaj s oduševnením a pre ostatných sa súdne procesy stali veľkým divadlom. Každý z procesov sme si rozobrali a vyhodnotili.

     • Máj v školskom klube detí

     • Máj je mesiac lásky a tá sprevádzala naše oslavy Dňa matiek i Dňa rodiny. Slnečné dni nás vytiahli von, kde sme plietli vence, pozorovali motýle, rastliny a zbierali kamienky, aby sme z nich vyrobili kamienky šťastia. Založili sme si herbár, šikovnými rukami vyčarovali dúhu a skúšali sme maľovanie fľašou. Leteli sme balónom, šliapali do pedálov bicykla, aj keď iba papierového. Zapojili sme sa do súťaže v časopise Maxík, kde sme boli úspešní. Navštívil nás ozajstný záchranár, so svojim psím pomocníkom. Športové popoludnia, s trénerom p. Znakom, boli plné súťaží a pohybu. Veru, veselo je v našom školskom klube :)

     • Okresné kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

     • súťaž v prednese poézie a prózy

      Tento rok sa konal už 67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Do okresného kola postúpilo z našej školy 7 žiačok, 5 súťažilo za našu školu a dve naše žiačky súťažili za Základnú umeleckú školu v Brezne.

      Sme nesmierne hrdí, že nás napriek sťaženým podmienkam, ktoré sprevádzali tento ročník, dokázali úspešne reprezentovať v okresnom kole a všetky postúpili do vyššieho kola.

      Srdečne blahoželáme Lucke Abelovej (3.A), Nelke Giertlovej (4.C), Viktórii Giertlovej (6. B), Dominike Cabanovej (9.A) a Miriamke Cabanovej (9.A), ktoré nás budú reprezentovať v regionálnom kole v Banskej Bystrici. Veríme, že sa toto kolo uskutoční prezenčne a dievčatá si budú môcť opäť po čase vychutnať atmosféru tejto umeleckej súťaže, ktorá ich posunie vpred v ich ďalšej aktivite. Držíme palce našim žiačkam v regionálnom kole a veríme, že budú naše mesto Brezno úspešne reprezentovať.

      Za prípravu po recitačnej stránke aj za zhotovenie videozáznamov prednesu veľmi pekne ďakujeme pani zástupkyni Evke Skačanovej, pani učiteľkám Zuzke Rybárovej, Evke Vrabcovej, Evke Kovalčíkovej a Veronike Giertlovej. 

      (Na fotografii sú štyri z našich piatich úspešných recitátoriek.)

      naše šikovné recitátorky :)

     • Aprílový školský klub detí

     • Mesiac apríl bol predovšetkým o našej Zemi. Pripravovali sme plagáty upozorňujúce na škodlivé vplyvy ničenia životného prostredia, pozerali sme filmy s ekologickou tematikou, veľa  sme sa rozprávali o tom, ako by sme mohli pomôcť prírode my sami, zbieraním a triedením odpadu, obmedzením používania plastov, či chodením peši, alebo na bicykli. Pripravili sme výstavku ku Dňu Zeme - vyrobili sme rôzne pekné veci z odpadového materiálu: stojany na farbičky, vázičky, hračky, zvieratká od výmyslu sveta. Tak sme starým, nepotrebným veciam opäť vdýchli nový život. Aby sme si upevnili naše zdravie, vyrobili sme si receptár zeleninových pochúťok a skúšali sme uhádnuť, akú zeleninku nám pripravili pani vychovávateľky. Dočkali sme sa aj prvého tréningu s naším milým pánom trénerom, ktorý nás veľmi bavil a tešíme sa už na tie ďalšie.         

     • KARANTÉNA ŽIAKOV 2.D a 7.ODDELENIA ŠKD

     • dištančné vzdelávanie do 24.mája (vrátane)

      OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 2.D a RODIČOV ŽIAKOV 3.C, ktorí navštevujú 7.oddelenie ŠKD spolu so žiakmi 2.D.

      Od dnešného dňa z dôvodu pozitivity žiačky 2.D. na Covid 19 prechádza trieda 2.D. a žiaci 3.C, ktorí s nimi chodia do školského klubu, do KARANTÉNY a bude im do 24.5. poskytnuté dištančné vzdelávanie. Ich nástup do školy je 25.5. (v utorok).

      Žiadame rodičov PRÍSNE DODRŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA DIEŤAŤA. Ostať doma, nevychádzať, nenavštevovať starých rodičov, ani kamarátov. V prípade podozrenia na ochorenie okamžite kontaktujte detského lekára.

      Držíme Vám palce, ostaňte zdraví! 

      Rozhodnutie RUVZ bude rodičom dotknutých žiakov zaslané emailom (podklad na vybavenie pandemickej OCR). 😢😭

       

       

     • ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY 5.ROČNÍKA

     • hokej, gymnastika - pre školský rok 2021/2022

      Milí rodičia,

      v školskom roku 2021/2022 otvárame v 5.ročníku ŠPORTOVÚ TRIEDU - so zameraním na ľadový hokej, športovú gymnastiku a všeobecnú športovú prípravu.

      Športová trieda je trieda určená pre žiakov 5. – 9. ročníka so športovým nadaním.
      Do jednej triedy v ročníku sa zaraďujú žiaci športového odvetvia: ľadový hokej a športová gymnastika.
      Učebný plán v športovej triede vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu v každom ročníku s rozšírením vyučovacích hodín o predmet Športová príprava v počte 4 hodiny týždenne. Športová príprava je súčasťou rozvrhu hodín a započítava sa do celkového počtu vyučovacích hodín žiaka.

      Záujemcovia môžu vyplniť elektronickú prihlášku priamo na webovej stránke školy, vytlačiť, podpísať a vhodiť do schránky pred budovou školy do 20.5. 2021.

     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • pre školský rok 2021 / 2022

      Zápis do materskej školy pre Elokované pracoviská:
      Materská škola, Ul. Dr. Clementisa 3 a  Materská škola, Ul. Nálepkova 50
      pre školský rok 
      2021/2022

      sa uskutoční od 01.mája – do 31.mája 2021.

      Dieťa sa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

      Žiadosť nájdete v čase zápisu v elektronickej podobe na našej stránke TU alebo v tlačenej verzii pri  vstupných dverách do hlavnej budovy našej školy. Môžete si ju vytlačiť aj tu: ziadost_MS_2021.pdf​​​​​​​.
      Vyplnenú prihlášku s  údajmi  doručte do poštovej schránky v zalepenej obálke s označením „MŠ - zápis“.

      Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole).

      Ostatné podmienky prijímania:

      • prednostne prijmeme dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, ale zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (tzv. „predčasné zaškolenie“ dieťaťa)
      • prijímame deti od troch do päť rokov veku,
      • na základe doporučenia CPPPaP a po pohovore so školským špeciálnym pedagógom prijmeme aj  dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • ak budeme mať voľné miesta prijmeme aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku.


     • Návrat žiakov 5.- 7.ročníka do školy

     • od 26.04.2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, od pondelka 26. apríla 2021 budú môcť nastúpiť v našom okrese na prezenčnú výučbu aj piataci, šiestaci a siedmaci. Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak 2. stupňa ZŠ.

      Žiaci 5.-7.ročníka sa pri nástupe riadia pokynmi triednej učiteľky. Potrebné je, aby mal žiak čestné vyhlásenie + k nahliadnutiu negatívny výsledok covid-testu svoj aj jedného zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, najlepšie s dátumom testovania 24.4. alebo 25.4., aby platil na celý týždeň.

      Čestné vyhlásenie môže rodič odovzdať cez stránku školy - najneskôr v nedeľu do 20.00 hod. Návod je na stránke zverejnený: https://zsp4.edupage.org/a/edupage-navody-pre-zakladnu-skolu alebo si ho môžete prísť už od dnes zobrať do školy - vyložené pri hlavnom vchode na skrinke s úlohami. Prikladáme ho aj sem: cestne_vyhlasenie-nastup_19.4.docx

      Žiak musí mať v škole rúško na ochranu dýchacích ciest. V pondelok dostanú žiaci v škole respirátor, ktorý pre nich zakúpila Rada rodičov. Môžu ho používať mimo vyučovacieho procesu, pri stretávaní sa s inými žiakmi školy alebo počas pohybu po budove školy. Chránia tým nielen seba, ale aj ostatných žiakov, zamestnancov školy, ale aj deti materskej školy, ktoré sú v budove školy.

      Na obed je prihlásený každý žiak, ak nemáte záujem o obed, je potrebné ho odhlásiť. Za neprevzatie obeda žiak platí jeho úhradu.

      Na stránke školy bude zverejnený rozvrh hodín, ktorý bude v súlade so školským vzdelávacím programom a bude zohľadňovať potreby žiakov aj školy.
      Vieme že návrat do školy po pol roku bude pre žiakov náročnejší, preto sa ho budeme snažiť prvý týždeň odľahčiť a pripraviť ich na úlohy, ktoré ich do konca školského roka čakajú. 

     • Návrat žiakov 8. a 9.ročníka do školy

     • od 19.04.2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, od pondelka 19. apríla 2021 budú môcť nastúpiť na prezenčnú výučbu aj ôsmaci a deviataci zo základných škôl mimo čiernych okresov (podľa Covid automatu Ministerstva zdravotníctva SR). Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ.

      V pondelok 19.4. nastúpia žiaci 8.a 9.ročníka, ktorí sa pri nástupe riadia pokynmi triednej učiteľky. Potrebné je, aby mal žiak čestné vyhlásenie + k nahliadnutiu negatívny výsledok covid-testu svoj aj jedného zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní, najlepšie s dátumom testovania 17.4. alebo 18.4., aby platil na celý týždeň.

      Čestné vyhlásenie môžete odovzdať cez stránku školy - najneskôr v nedeľu do 20.00 hod. Návod je na stránke zverejnený: https://zsp4.edupage.org/a/edupage-navody-pre-zakladnu-skolu alebo si ho môžete prísť už od dnes zobrať do školy - vyložené pri hlavnom vchode na skrinke s úlohami. Prikladáme ho aj sem: cestne_vyhlasenie-nastup_19.4.docx​​​​​​​

      Žiak musí mať v škole respirátor. V pondelok dostanú žiaci respirátor v škole, ktorý pre nich zakúpila Rada rodičov. V ostatné dni musí respirátor pre žiaka zabezpečiť rodič.

      Na obed je prihlásený každý ôsmak a deviatak, ak nemáte záujem o obed, je potrebné ho odhlásiť. Za neprevzatie obeda žiak platí jeho úhradu.

      Na stránke školy bude zverejnený rozvrh hodín pre 8.a 9.ročník, ktorý bude v súlade so školským vzdelávacím programom a bude zohľadňovať potreby žiakov aj školy a bude prispôsobený aj pokračujúcemu dištančnému vzdelávaniu žiakov 5.-7. ročníka. Vieme aké úlohy čakajú ôsmakov a deviatakov v najbližšom období a urobíme všetko pre to, aby sme žiakov na ne čo najlepšie pripravili s ohľadom na potreby ich adaptácie.

     • Marec v ŠKD

     • Pani Zima odovzdala žezlo Jari a u nás v školskom klube sme sa rozhodli, že jej v tom pomôžeme. Pustili sme sa do vyrábania snežienok, tulipánov, narcisov, zajačikov a aj včielok a motýlikov. Vyhrnuli sme si rukávy a spoločne sme upratali celý školský dvor. Zahrali sme sa na usilovné mravčeky a pozbierali sme všetky smeti, konáriky a za vynaloženú námahu nechýbala ani sladká odmena. Výrobou pozdravov a darčekov sme oslávili MDŽ, nezabudli sme ani na deň vody. Na veľkonočné sviatky sme sa pripravili tak, že sme si ozdobili vajíčka, medovníčky a uplietli korbáče. Skúsili sme si vyrobiť leporelo a rozprávali sme sa o obľúbených knihách.

     • MAREC- MESIAC KNIHY

     • Marec- prvý jarný mesiac, čas, keď sa prebúdza príroda a aj my sa začíname akosi prebúdzať, tešiť, viac usmievať. S jarou prichádza slnko a nádej. Tento mesiac okrem týchto predností prináša mnoho sviatkov- marec je sviatkom žien, učiteľov, vody, knihy, poézie aj slovenskej ľudovej rozprávky.

      Aj my, žiaci a učitelia 2. stupňa, sme si nezabudli pripomenúť v tieto dni všetky slávnostné príležitosti. Postupne počas celého mesiaca sme organizovali z pohodlia našich domovov aktivity aj mimo online hodín a náš voľný čas sme využili zmysluplne. Žiaci 2. stupňa sa zapojili do LITERÁNEJ VÝZVY- natočili krátke videá v kostýmoch svojich literárnych hrdinov. Predstavili nám svoje obľúbené knihy formou krátkej reklamy spolu s fotografiou. Poslednou aktivitou bola ONLINE NOC S ANDERSENOM. 30. marca o 20.00 sme sa so žiakmi 7.D spojili a užili sme si toto podujatie z pohodlia detských izieb. Téma bola opäť čitateľská- rozprávali sme sa o knihách, porovnávali sme si svoj čitateľský vkus, prečítali úryvky , ktoré sme si pripravili. V druhej časti si žiaci (niektorí zo svojich detských postelí) vypočuli rozprávku na dobrú noc.

      Tešíme sa, že napriek sťaženým podmienkam, v ktorých sa už niekoľko mesiacov vzdelávame, sme dokázali tento mesiac zaplniť čitateľskými aktivitami. Tie k Mesiacu knihy predsa patria...

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje