Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku
2021/2022


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Zamestnanie:

Zamestnávateľ:

Titul pred menom:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Zamestnanie:

Zamestnávateľ:

Titul pred menom:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


Zdravotná spôsobilosť dieťaťa

Zdravotná poisťovňa:

Povinné očkovanie:

Detail:

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa:


Ostatné údaje

Počet súrodencov v rodine:

Pobyt dieťaťa v MŠ:

Uprednostňujem zariadenie:

Záväzný dátum nástupu do MŠ:

Navštevovalo už dieťa inú MS:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontakltovať

zástupkyňu riaditeľky školy pre MŠ PaedDr. Dašu Medveďovú na tel.čísle 0903417404.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje