• Centrum športu pri základnej škole

     • projekt SZĽH a Mesta Brezna

      Naša škola bola ako prvá v Brezne zapojená do úžasného projektu!!! Slovenský zväz ľadového hokeja a Mesto Brezno prinášajú žiakom prvého stupňa unikátny projekt: “Centrum športu pri základnej škole.”

      Pozrite si úvodné video:

      https://youtu.be/tQN-H5mcffU

      A aj tu účinkujú naši žiaci z 2.D s pani učiteľkou Kachničovou a pani asistentkou Högerovou. Ďakujeme v ich mene ambasádorom športu Tomášovi Turňovi, Radovanovi Znakovi a Jánovi Cpinovi za nádherný týždeň! https://youtu.be/ndZgi2ARyY0

      Od 16.11. "nastupujú na ľad" žiaci ďalších dvoch druháckych tried. Tešíme sa! Ďalší skvelý projekt z dielne SZĽH “Centrum športu pri základnej škole”, ktorý má za cieľ podporiť pohybové aktivity žiakov základných škôl. Mesto Brezno vstúpilo do tohto projektu ako partner a umožnilo tak všetkým žiakom 1. a 2. ročníkov absolvovať intenzívny týždňový korčuliarsky program pod vedením profesionálnych lektorov - Ambasádorov Športových Aktivít (ASA).

     • INFORMÁCIA PO DRUHOM TESTOVANÍ

     • Informácia pre rodičov - ostávame otvorení 

      Milí rodičia!

      S radosťou Vám oznamujeme, že v utorok 10.11. pokračujeme vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej aj v základnej škole.

      Prosíme rodičov o vyplnenie vyhlásenia o bezinfekčnosti - materská škola v písomnej podobe (bude k dispozícii pri príchode v triede), základná škola cez Edu-page elektronicky, resp. pri vchode do budovy školy.
      TU nájdete vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak si ho potrebujete vytačiť.

      Ak Vaše dieťa príde do materskej školy, alebo na prázdninovú činnosť do ŠKD už v pondelok, je potrebné toto vyhlásenie odovzdať (poslať) pri jeho nástupe.

      Stav po druhom testovaní: 3 pedagogickí zamestnanci v karanténe pre kontakt s Covid - pozitívnym, niekoľko žiakov a detí v karanténe z toho istého dôvodu. Každý zamestnanec bol testovaný s negatívnym výsledkom. Prosíme rodičov, ktorých dieťa je alebo bolo  v kontakte s Covid-pozitívnym, aby neodkladne kontaktovali triednu učiteľku a neposielali svoje dieťa do materskej ani do základnej školy. Ďakujeme!

      Ostaňme zdraví!!! V škole je nám dobre.

     • Súťaž iBobor

     • 14. ročník informatickej súťaže iBobor pre 2.stupeň sa uskutoční nasledovne :

      streda 11. novembra 2020 Benjamíni (6. a 7. ročník)

      piatok 13. novembra 2020 Bobríci (5. ročník)

      pondelok 16. novembra 2020 Kadeti (8. a 9. ročník)

      Súťažiť budeme z domáceho prostredia. Žiakom, ktorí sa prihlásili do súťaže budú zaslané pokyny cez Edupage.

     • INFORMÁCIA PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

     • OSTÁVAME V PREVÁDZKE BEZ OBMEDZENÍ

      S radosťou oznamujeme, že výsledky testovania sú pre našu školu priaznivé.

      Bez obmedzení ostáva otvorená materská aj základná škola, školský klub aj školská jedáleň v takom režime ako pred testovaním. V súčasnosti máme Covid-pozitívneho jedného zamestnanca, dvoch zamestnancov máme v karanténe pre pozitívneho príbuzného a jedného v karanténe z dôvodu neúčasti na testovaní. Doma ostáva z dôvodu karantény aj niekoľko detí a žiakov.

      Ako postupujú rodičia detí materskej školy :

      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.
      • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu materskej školy.
      • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu materskej školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.
      • Pri prvom príchode do materskej školy po testovaní, odovzdá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené TU.
        

      Ako postupujú rodičia žiakov základnej školy :

      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.
      • Ak rodič nebol na teste, odporúčame nedávať žiaka do základnej školy na dobu 10 kalendárnych dní. Žiaka ZŠ rodič ospravedlní z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) u triedneho učiteľa.
      • Pri prvom príchode do základnej školy po testovaní, rodič odošle elektronicky cez Edu-page vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je už sprístupnené na stránke. Ak túto možnosť nemá, vytlačí si vyhlásenie zo stránky školy - TU, alebo oň požiada 3.11. pri vchode do budovy školy.

      Tešíme sa z výsledku, tešíme sa, že môžeme byť ďalej v škole! Dodržiavajme R-O-R, ostaňme zdraví!!!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje