• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • bude 2.septembra 2021

      Milí rodičia, milé deti, milí žiaci!

      S radosťou Vám oznamujeme, že 2.septembra 2021 otvoríme školské brány na všetkých našich troch pracoviskách - v Materskej škole na Ul. Clementisa 3, v Materskej škole na Ul. Nálepkovej 50 a v Základnej škole na Ul. Pionierska 4 v Brezne. (Na fotografiách priestory MŠ na Nálepkovej ulici.)

      Postupujte, prosíme, podľa nasledovných pokynov:

      MATERSKÁ ŠKOLA - rodič privedie dieťa do materskej školy, ktorú má uvedenú v Rozhodnutí o prijatí. Pri vchodových dverách si vydezinfikuje ruky a s prekrytými hornými dýchacími cestami vstúpi do budovy materskej školy. Odovzdá pani učiteľke Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (20488.docx), ak tak neurobil cez rodičovské konto na edupage msp4.edupage.org.

      Prosíme, aby do budovy vstupoval len jeden rodič s dieťaťom a dodržiaval všetky protiepidemiologické opatrenia. Vaše deti počas výchovno-vzdelávacieho procesu budú bez rúška, ale prosíme Vás, pridajte mu do skrinky jedno rúško, ktoré použije len v prípade, že sa v triede vyskytne infekčná choroba.

      V prvý týždeň budú v triedach aj prvé rodičovské združenia, kde Vám pani učiteľky poukazujú krásne, moderné a vynovené priestory  a zároveň Vás oboznámia s našimi plánmi, úlohami a prípadnými obmedzeniami na nový školský rok.

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA - prváčikovia so svojimi rodičmi vstúpia do budovy školy od 7.50 hod.  a prejdú  do átria na slávnostné privítanie. Môžu si so sebou priviesť svoju mamičku, otecka, ale aj starých rodičov, s ktorými chcú zdieľať túto slávnostnú chvíľu. Tam sa konečne prvýkrát stretnú so svojou pani učiteľkou - Jankou, Libuškou, Monikou alebo Alenkou. O 8.00 hod. si vypočujú privítanie pani riaditeľky a krásne slová hostí. Po úvodných slovách si ich pani učiteľky odvedú do tried, kde si vyskúšajú školské lavice a dostanú prvú knihu, šlabikár aj prvé školské "darčeky" od pani učiteľky a mesta Brezna. Rodičia odovzdajú pani učiteľkám Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (20488.docx), ak tak neurobili cez rodičovské konto na edupage zsp4.edupage.org. Rodičom sa bude venovať pani zástupkyňa riaditeľky školy a oboznámi ich s tým, čo ich deti v našej škole čaká.

      Žiaci 2.-9.ročníka vstupujú do budovy školy bez rodičov. Pani učiteľky budú žiakov čakať pri vchode (žiakov prvého stupňa pri prvom vchode od mesta, žiakov 2.stupňa pri hlavnom vchode do budovy školy). Žiaci odovzdajú pani učiteľkám Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (20488.docx), ak tak neurobili cez konto na edupage zsp4.edupage.org. Prosíme o dodržiavanie nariadených hygienických opatrení - R-O-R. V triedach sa privítajú so spolužiakmi, vypočujú si privítanie pani riaditeľky a dostanú pokyny k novému školskému roku.
      Žiaci 1.stupňa dostanú prihlášky do školského klubu, ktorý začína 3.9. rannou činnosťou od 6.00 hod.
      Prosíme rodičov, aby svoje deti a žiakov nezabudli prihlásiť aj na stravovanie v školskej jedálni.

      V triedach prebehne za pomoci ďalších pedagógov testovanie PCR preplachovacími testami a potom (po 10.00 hod.) žiaci činnosť v škole v prvý deň školského roku končia. 

      3.9. 2021 začína vyučovanie o 7:50 hod. Budova školy sa pre ranné ŠKD otvára od 6:00 do 7:15 hodiny.
      Pre vyučovanie sa otvára o 7:35 hodine. Žiaci 1.ročníka majú 3.vyučovacie hodiny, žiaci 2.-4. ročníka majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2.stupňa 5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľkami. ŠKD je pre prihlásených žiakov 1.stupňa zabezpečená.

      Od 6.9. prebieha vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín. 

      TEŠÍME SA NA VŠETKY NAŠE DETI, NAŠICH ŽIAKOV, ALE AJ NA VÁS RODIČOV! 
      MESTU BREZNU A RODIČOM NAŠICH DETÍ A ŽIAKOV PATRÍ NAŠA VEĽKÁ VĎAKA ZA TO, ŽE SME DOKÁZALI PRIPRAVIŤ ZAČIATOK ŠKOLSKEHO ROKA BEZ OBMEDZENÍ A V ČASE KEĎ ZAČÍNA AJ NA OSTATÝCH ŠKOLÁCH.

      V materskej a základnej škole pôsobí tím skvelých pedagógov, ktorým záleží na príjemnom prostredí tried a výrazne priložili ruky k dielu, ktoré sme spolu po stavebných firmách pre Vaše deti a žiakov vytvorili. Aj týmto im vedenie školy vyslovuje veľkú pochvalu a srdečné poďakovanie! Sú skutočne úžasní!

      V základnej škole si môžete výsledok práce šikovných a pracovitých pedagógov pozrieť 3.9.2021 o 15:00 hod. na TRIEDNYCH RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENIACH, na ktoré všetkých rodičov žiakov základnej školy srdečne pozývame!

      Všetkým (aj nám) prajeme ŠŤASTNÝ, VESELÝ A ZDRAVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022!

      vedenie školy

     • ZÁPIS NA STRAVOVANIE ŽIAKA

     • v školskom roku 2021/2022

      Milí rodičia!

      Ak máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni, je potrebné Vaše dieťa na stravu prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

      ZÁPISNÝ LÍSTOK si môžete stiahnuť TU: zapisny_listok2021_SJ.pdf, vyplniť ho a neodkladne ho zaniesť vedúcej školskej jedálne. 

      Pani vedúca prijíma zápisné lístky v pracovné dni od 6.00 do 14.00 hodiny. Nech sa páči, príďte svoje dieťa na stravu prihlásiť.

       

     • ZÁUJEM O DOBROVOĽNÉ TESTY

     • len do 25.8.2021

      Milí rodičia žiakov základnej školy!

      Prosíme Vás, ak ste tak neurobili, aby ste sa čím skôr vyjadrili k záujmu o kloktacie testy a domáce testy pre žiakov. V prípade, že sa nevyjadríte, budeme to považovať za Váš nezáujem o testy. Dodatočne sa získať bezplatné testy pre Vaše deti na domáce použitie nedajú.

      Nepíšte nám správy, vyznačte záujem v prihlasovaní na edupage stránke ZÁKLADNEJ školy.

      Ďakujeme!

     • Kloktacie testy

     • pri nástupe do školy v školskom roku 2021/2022

      Milí rodičia žiakov základnej školy!

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

      Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami DOBROVOĽNÉ!

      Na edupage stránke bolo zverejnené prihlasovanie na kloktacie testy na začiatku školského roka. S takýmto testovaním už máme skúsenosť. Testovanie je pokojné, nie je nepríjemné pre žiaka, je presné. Pomohlo nám v minulosti pomohlo odhaliť covid-pozitívneho žiaka. Testovanie sa môže vykonať aj v domácom prostredí.

      Prihlásiť sa na kloktacie testy môžete len do 25.8.2021. Popis a priebeh testu je popísaný tu: kloktacie_testy.pdf

      Testovanie budeme realizovať od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021. Na základe dohody s dodávateľom testov sa určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola bude rodičov informovať o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.

     • Zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty

     • rodič vyjadruje záujem za každé svoje dieťa zvlášť

      Milí rodičia žiakov základnej školy!

      Blíži sa začiatok školského roka 2021/22 a zdá sa, že nebude ľahký.

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

      Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami DOBROVOĽNÉ a BEZPLATNÉ.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Návod na použitie: Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf​​​​​​​

      Na edu-page stránke bolo spustené prihlasovanie záujmu o samotesty. Tieto škola musí objednať 26.8.,po tomto termíne to už nebude možné. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili o testy záujem alebo nezáujem.

      Ďakujeme za porozumenie!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje