• Súťaž iBobor

     • 14. ročník informatickej súťaže iBobor pre 2.stupeň sa uskutoční nasledovne :

      streda 11. novembra 2020 Benjamíni (6. a 7. ročník)

      piatok 13. novembra 2020 Bobríci (5. ročník)

      pondelok 16. novembra 2020 Kadeti (8. a 9. ročník)

      Súťažiť budeme z domáceho prostredia. Žiakom, ktorí sa prihlásili do súťaže budú zaslané pokyny cez Edupage.

     • INFORMÁCIA PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

     • OSTÁVAME V PREVÁDZKE BEZ OBMEDZENÍ

      S radosťou oznamujeme, že výsledky testovania sú pre našu školu priaznivé.

      Bez obmedzení ostáva otvorená materská aj základná škola, školský klub aj školská jedáleň v takom režime ako pred testovaním. V súčasnosti máme Covid-pozitívneho jedného zamestnanca, dvoch zamestnancov máme v karanténe pre pozitívneho príbuzného a jedného v karanténe z dôvodu neúčasti na testovaní. Doma ostáva z dôvodu karantény aj niekoľko detí a žiakov.

      Ako postupujú rodičia detí materskej školy :

      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.
      • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu materskej školy.
      • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu materskej školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.
      • Pri prvom príchode do materskej školy po testovaní, odovzdá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené TU.
        

      Ako postupujú rodičia žiakov základnej školy :

      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.
      • Ak rodič nebol na teste, odporúčame nedávať žiaka do základnej školy na dobu 10 kalendárnych dní. Žiaka ZŠ rodič ospravedlní z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) u triedneho učiteľa.
      • Pri prvom príchode do základnej školy po testovaní, rodič odošle elektronicky cez Edu-page vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je už sprístupnené na stránke. Ak túto možnosť nemá, vytlačí si vyhlásenie zo stránky školy - TU, alebo oň požiada 3.11. pri vchode do budovy školy.

      Tešíme sa z výsledku, tešíme sa, že môžeme byť ďalej v škole! Dodržiavajme R-O-R, ostaňme zdraví!!!

    • Október v ŠKD
     • Október v ŠKD

     • Fučí malý ježko,

      ide hore briežkom.

      Počkaj, malý kamarát,

      chcem sa s tebou poihrať.

      Mesiac október nás privítal upršaným a chladným počasím. My sme preto nelenili a zobrali sme do rúk štetce, farbičky, nožnice a lepidlá. Gaštany sme premenili na slimáky, hady, smiešne postavičky, srdiečka a dokonca sme si vyrobili gaštanové "Človeče, nehnevaj sa". Z pestrofarebných listov sme vykúzlili zvieratká a listových škriatkov. Našich starých rodičov sme obdarili krásnymi darčekmi a pozdravmi. Napísali sme im prečo ich máme radi a čo pre nich urobíme, aby sme ich potešili.

      V školskom klube veru nudu nepoznáme.  

     • Testovanie Covid 19

     • OZNAM PRE RODIČOV

      Prosíme rodičov detí materskej školy a rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy, aby sledovali v pondelok 2.11.2020 stránku školy. Na základe výsledkov testov zamestnancov zverejníme oznam, s akými obmedzeniami obnovíme v utorok 3.11. vyučovací a výchovný proces v materskej škole, základnej škole a v ŠKD. Želáme Vám veľa zdravia!

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 5.-9. ročníka

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov v piatom až deviatom ročníku v  základných školách.

      Žiaci 2.stupňa základnej školy nastupujú na dištančné vzdelávanie z domáceho prostredia. Dištančné vzdelávanie pre žiakov je povinné. Vyučovanie mení len formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

      Na stránku Edu-page už bol vypublikovaný upravený rozvrh hodín, platný od 26.10. Žiaci budú mať denne 3, maximálne 4 vyučovacie hodiny. Týždenný počet hodín dištančného vzdelávania je 12-15. 

      V čase normálnych vyučovacích hodín sa budú žiaci podľa rozvrhu pripájať na Edu-page a pracovať podľa pokynov vyučujúceho. Cez Edu-page bude prebiehať aj on-line vzdelávanie, napr. prostredníctvom ZOOM. Po prihlásení žiaka na Edu-page, bude systém zaznamenávať ich prítomnosť na dištančnom vzdelávaní. Teda, učiteľ bude vedieť, ktorí žiaci pracujú. Prosím všetkých žiakov 2.stupňa, aby sa vyučovania zúčastňovali, je to dôležité pre ich postup do vyššieho ročníka. 

      V prípade, že budú mať žiaci problém s on-line vyučovaním alebo pripokjením na Edu-page, je potrebné okamžite kontaktovať triednu pani učiteľku. Ak to nebude možné vyriešiť, žiak si bude chodiť do školy preberať úlohy v tlačenej podobe a následne ich vypracované nosiť naspäť do školy. 
       

      Pre deti materskej školy a žiakov 1.stupňa sa nič nemení. Školský klub začína o 6.00 hod. a popoludní končí o 17.00 hod. Prosíme rodičov, aby zvážili dokedy potrebujú umiestnenie svojho dieťaťa  v ŠKD. 

      Ostaňme zdraví!!!

     • Jesenné prázdniny

     • zmena termínu

      Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Ak bude záujem zo strany rodičov, v prevádzke bude materská škola a školský klub detí s ponukou prázdninovej činnosti. Želáme Vám všetkým veľa zdravia! 

     • COVID 19 - aktuálny stav 19.10.2020

     • ZELENÁ FÁZA

      Pondelok - začiatok týždňa a znova ZELENÍ! Všetci sme už naspäť v škole!

      Doma v karanténe sú 2 žiaci ZŠ a 1 dieťa MŠ pre priamy kontakt s COVID19, čakajú na testy, ale nie sú chorí. Nepokazme si to, nech nám to vydrží čo najdlhšie.

     • Výskyt COVID 19 v základnej škole 13.10.2020

     • ORANŽOVÁ FÁZA

      Oznamujeme Vám, že od 13.10.2020 naša škola prešla do oranžovej fázy COVID-semaforu. Máme dvoch pozitívne testovaných žiakov 2.stupňa ZŠ a v karanténe triedu 7.ročníka. Pre túto triedu bude zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa normálneho rozvrhu hodín. V karanténe máme aj dvoch pedagogických zamestnancov školy. Prosíme rodičov, aby nám okamžite hlásili kontakty s COVID-pozitívnymi osobami a vedeli sme podniknúť čím skôr nevyhnutné kroky.Ďakujeme!

       

     • September v ŠKD

     • Letné prázdniny sa skončili a my sme na ne zaspomínali aspoň našimi kresbičkami. Začiatok nového školského roka sa v školskom klube detí niesol predovšetkým v znamení pobytu na čerstvom vzduchu. Počasie nám prialo a tak sme hrali futbal, vybíjanú, či bedminton. Vonku sa dá pravdaže aj tvoriť, stačí si zobrať lepidlo, výkresy a dielka plné prírodnín sú na svete. Ježkovia, sovičky, jablká, stromy aj tekvičky už zdobia triedy a chodby našej školy. Tí, čo mali šťastie našli aj poklad na konci dúhy :)   

    • Stále zelení! :)
     • Stále zelení! :)

     • Naša škola je stále v zelenej fáze. Nepotvrdilo sa žiadne ochorenie na COVID19 u kontaktných žiakov, ani u pedagógov. Prajeme pokojný víkend, dodržiavajme všetci R-O-R a ostaňme zdraví!

     • Oznam Rodičovskej Rady

     • Z dôvodu  mimoriadnej situácie nebolo možné zvolať  plenárne zasadnutie rodičov, triedne rodičovské združenia a zvoliť nových zástupcov tried. Preto dňa 24.09. 2020 prebehlo rokovanie doterajšej Rodičovskej rady (zástupcov zvolených v minulom školskom roku) a nových zástupcov tried 1.ročníka a uznieslo sa na výške príspevku rodičov pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

      Výška príspevku na každé dieťa materskej školy a žiaka základnej školy je 10€, pričom výška za každého mladšieho  súrodenca bude 5€

      Príspevok je rodič povinný uhradiť za každé dieťa navštevujúce materskú alebo základnú školu do 30.11.2020  do rúk triednej učiteľky. Triedna učiteľka príspevok odovzdá triednemu dôverníkovi a ten následne pokladníčke RR.

      Na stránke školy je zverejnené čerpanie fondu za minulý školský rok, aj plán čerpania na školský rok 2020/2021.

     • Vstup do školy od 16.9.

     • Zelená fáza COVID semaforu.

      Od 16.9. prebieha výchovno-vzdelávací proces v našej škole v normálnom režime s dodržiavaním stanovených hygienických opatrení R-O-R.  Sme stále v zelenej fáze COVID semaforu .

      Vstup pre žiakov 1.stupňa do ranného oddelenia ŠK do školy je ráno od 6.00 do 7.20 hod. O 7.20 hod. sa vchod pre 1.stupeň zatvára. Prosíme rodičov žiakov 1.stupňa, aby nevstupovali do budovy cez hlavný, ani cez zadný vchod. Ak nie je nutné, aby dieťa bolo v rannom ŠKD, prosíme, nedávajte ho tam. Zbytočne sa tam stretáva veľký počet detí.

      PRE VŠETKÝCH OSTATNÝCH ŽIAKOV sa škola otvára o 7.35 hod.
      Vyučovanie začína o 7.50 hod., vtedy sa budova školy ZATVÁRA.

      Na vstup do budovy sa používajú len vchody z Ul. Pionierskej!

      Vstup rodičov do školy nie je povolený s výnimkou rodičov detí materskej školy a rodičov detí 1.ročníka, ktorí majú vstup povolený len na nevyhnutne nutný čas.
      Od 1.októbra do budovy školy NEBUDÚ VSTUPOVAŤ ANI RODIČIA ŽIAKOV 1.ROČNÍKA.

     • REŽIM ZÁKLADNEJ ŠKOLY OD 16.9.

     • Naša škola sa počas uplynulých 2 týždňov aj vďaka maximálne zodpovednému správaniu učiteľov i žiakov a podpory rodičov udržala v zelenej zóne COVID-semaforu.

      Na základe toho od 16.9. (streda) bude režim nasledovný:

      - ŠKD - prevádzka od 6.00 hod. do 17.00 hod. v zberných oddeleniach ( ranné ŠKD v herni)

      - 1.-9. ročník, vyučovanie podľa rozvrhu hodín, vyučovanie v skupinách, aj spájanie na cudzích  jazykoch, ETV, NBV, TEV....

      Ostáva obmedzenie: telesná výchova- bez prezliekania v šatniach, bez využívania telocviční, povolené je len cvičenie v exteriéri.

      Obedy: po skupinách s vyučujúcimi po skončení poslednej hodiny

      Krúžky: prebieha zisťovanie záujmu, činnosť len po 1.októbri.

      Rúška ostávajú naďalej pre všetkých povinné. 😷

      Rodičia, nemajte obavy! Žiak nebude s rúškom čítať, ani odpovedať, ani recitovať či spievať! V prípade potreby zložiť si na chvíľu rúško, sa pedagógovia aj žiaci riadia vlastným rozumom.

      VYDRŽÍME TO!!!

     • Pobyt v prírode

     • V dňoch 10.9. a 11.9. budú mať žiaci 2.stupňa cvičenie v prírode: vo štvrtok teoretická a v piatok praktická časť.

      Žiaci 1. stupňa budú mať vo štvrtok Pobyt v prírode s poznávacími aktivitami a v piatok Didaktické hry.

      Ide teda o činnosti v exteriéri školy, prosíme o prispôsobenie odevu, obuvi, nezabudnite si niečo na jedenie a vodu na pitie.

      Prajeme krásne slnečné , poznatkami nasýtené dni.

     • Opatrenia COVID 19 v škole

     • VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÉ OPATRENIA

      ROR
      Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

      Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

      Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      Vstup rodičov do školy nie je povolený, s výnimkou rodičov detí materskej školy a žiakov 1. ročníka (jeden rodič s jedným dieťaťom.)


      ŽIAK

      Príchod do školy

      Žiak prichádza do školy ráno. Pred budovou školy dodržuje odstup od spolužiakov. Na tvári má založené rúško. Pri vstupe do školy sa nezdržuje, vydezinfikuje si ruky, strpí prípadné meranie teploty a odchádza ku skrinkám.

      Zloží si rúško do igelitového vrecúška, vymení si ho za čisté. Použité rúško odloží do skrinky. Prezuje sa a odchádza do triedy.  Po triede sa zbytočne nepohybuje, sedí na miesta a čaká na vyučujúceho. Dodržiava odstup od spolužiakov.

      Vyučovanie

      Počas vyučovania má založené na tvári rúško. Žiaci majú rúško povinne založené a prekryté majú dýchacie cesty.

      Je vhodné, aby mali žiaci ešte jedno - dve rezervné rúška, zabalené osobitne v igelitových vrecúškach a vložené v taške, pre prípad znečistenia rúška na tvári. (Ak žiak pociťuje z toho dôvodu obmedzenie, nevoľnosť, rieši túto skutočnosť učiteľ.) Ak má žiak problémy s nosením rúška je potrebné do školy neodkladne doručiť vyhlásenie, ktoré nájdete TU: 17191.docx

      Obed

      Po skončení vyučovania odchádza s vychovávateľkou ŠKD a lebo s vyučujúcou poslednej hodiny na obed. Do jedálne vchádza zadnými dverami až po dezinfekcii (umytí) rúk mydlom a teplou vodou. Posadí sa na určené miesto, kde má pripravený príbor zabalený v servítke, tanier na polievku a pohár s nápojom. Obed prebieha v júnovom režime.

      Odchod zo školy

      Ak sa žiak nestravuje v školskej jedálni, odchádza bezprostredne po vyučovaní domov. K východu ho odprevádza vyučujúci poslednej hodiny.

      Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, po obede ho vyučujúci poslednej hodiny odprevádza k šatňovým skrinkám a následne k východu.

      Popoludňajšia činnosť v ŠKD

      Ak žiak ostáva v škole aj popoludní, je zaradený do oddelenia ŠKD spolu so svojimi spolužiakmi. Spojené oddelenie sa vytvára len so žiakov 4.ročníka. Činnosť v ŠKD prebieha v čo najväčšej miere v exteriéri, prebieha v takom režime ako v júni.

      Odchod popoludní zo školy

      Je organizovaný vychovávateľkami ŠKD alebo poverenými asistentkami, prebieha v júnovom režime.  Vstup rodičov do školy nie je povolený.

      ĎAKUJEME, ŽE DODRŽIAVATE POKYNY STANOVENÉ ŠKOLOU. SÚ HLAVNE V ZÁUJME VÁŠHO ZDRAVIA!

      Pri ich nerešpektovaní budú žiaci poslaní zo školy domov.


     • Harmonogram príchodov do školy

     • Milí rodičia, milí žiaci!

      Prosíme Vás o dodržiavanie harmonogramu príchodov do školy. Prosíme aj rodičov detičiek materskej školy, ktorí sú v škole, aby sa snažili dodržať príchod do 7.30 hod. Ak sa Vám nedá z rôznych dôvodov dodržať čas príchodu, prosíme Vám o dodržanie rozostupov a rešpektovanie zásad R-O-R. 
      Harmonogram bol vytvorený preto, aby sa žiaci nehromadili na chodbách, aby nevznikali veľké skupiny pri skrinkách, aby sme pokojne zvládli nástup na vyučovanie. Ďakujem, že chránite seba aj ostatných!

     • Obedy v školskej jedálni

     • Milí rodičia! Deti, ktoré navštevujú predškolskú prípravu v materskej škole a žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, majú nárok na obed v školskej jedálni so štátnou dotáciou 1,20€. Ak máte záujem o tento obed s príspevkom štátu, vyplňte prosím ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA. Je zverejnený TU: zapisny_listok2020.pdf, alebo ho dostanete pri zápise u vedúcej školskej jedálne p. Lujzy Šperkovej.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 v základnej škole

     • Milí žiaci, vážení rodičia! 

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude dňa 2.septembra 2020 nasledovne:

      - žiaci 1.ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka, spolu so svojimi rodičmi o 8.00 hod. v átriu školy, kde ich privíta pani riaditeľka, pani učiteľky,  starší spolužiaci a možno príde aj pán primátor;
      - žiaci 2.-9. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka bez prítomnosti rodičov, v triedach, kde ich privítajú pani učiteľky triedne a cez školský rozhlas sa k nim prihovorí pani riaditeľka.

      Príchod do školy je možný od 7.45 hod. do 8.00 hod. cez príslušné vchody.

      Prvý deň v škole sa žiaci neprezúvajú. Po dodržaní všetkých hygienických opatrení R-O-R (vstup s rúškom, odstup od ostatných, dezinfekcia rúk), vstupujú žiaci do svojich tried.

      Donesú si so sebou:
      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pre začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - 17078.docx 
      a  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - 17079.docx.
      Ak si nemôžete uvedené dokumenty vytlačiť, nájdete ich 31.9. vyložené pred hlavným vchodom do budovy školy.

      Prváci s rodičmi vstupujú cez hlavný vchod a prechádzajú  do átria. Po slávnostnom otvorení pôjdu prváčikovia už bez rodičov do tried, kde sa zoznámia s novým prostredím a dostanú svoju prvú knihu a darček od primátora mesta. Môžu si doniesť aj svoju školskú tašku. Zoznam pomôcok pre žiakov prvého ročníka nájdete tu: Pomocky_pre_prvaka_2020.pdf​​​​​​​.

      Prvý deň budú žiaci v škole do 10.00 hod.

      Tešíme sa na Vás všetkých. Tešíme sa na nový školský rok!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje