• Po stopách histórie Brezna

     • V stredu 20.11.2019, keď naši piataci písali monitor, sa deti zo školského klubu vybrali po stopách histórie nášho mesta. Navštívili a dozvedeli sa čosi nového o Židovskej synagóge, múzeu, najstaršej budove na námestí - Meštianskom dome č. 13. Pristavili sa pri Mestskom úrade a spočítali zvony na veži. Nemohla chýbať fotka s  Bomburom a fontánou. V mestskej knižnici sa dozvedeli legendy o permoníkoch a baniach na Banisku, aj to že sú Hugáni a žijú v "Kocúrkove". Zahlasovali za najkrajšieho Bomburu na nádvorí v knižnici. Nabití  novými informáciami sa vrátili hladní do školy, kde si poobede oddýchli pri karaoke a vyvetrali sa na školskom dvore. Domov sa pobrali plní nových zážitkov.        

     • Literárno-výtvarná exkurzia Banská Štiavnica

     • ŠTIAVNICKÝ BETLEHEM A DOM MARÍNY

      15.11. sme strávili krásny deň v Banskej Štiavnici. S našimi ôsmakmi a deviatakmi sme navštívili ŠTIAVNICKÝ BETLEHEM a DOM MARÍNY. Vypočuli sme si príbeh lásky Maríny a Andreja Sládkoviča, vstúpili do Banky lásky, zarecitovali si verše z najdlhšej ľúbostnej básne, ktorú sme poznali z hodín literatúry a vyskúšali všetky atrakcie, ktoré toto čarovné miesto ponúklo.

    • Olympiáda SJL
     • Olympiáda SJL

     • školské kolo

      5.novembra prebehlo v našej škole školské kolo OSJL. Jedenásti žiaci 8. a 9. ročníka súťažili vo vedomostiach a zručnostiach z materinského jazyka. Víťazom sa stal Samuel Pančík, ktorý nás bude reprezentovať v okresnom kole, náhradník a 2. najúspešnejší bol Samuel Hudák, obaja žiaci 9.B triedy. Blahoželáme a držíme palce!

       

    • JESIENKOVO
     • JESIENKOVO

     • Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva.
      Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky.
      Slniečko sa raduje,šarkan s vetrom tancuje.
      Hop-cup, hop-cup tralala,jeseň dary rozdáva.

       

       

      V posledné októbrové dni, cez jesenné prázdniny, pani vychovávateľky a niektoré deti zo školského klubu nelenili a vyrábali z jesenných plodov jesenné mozaiky, zvieratká, gaštankov a iné dielka, podľa vlastnej fantázie. Poobede sa už tešili na púšťanie šarkanov na školskom dvore. Vo štvrtok sa vybrali na Mazorníkovo do "Detičkárne". Deti sa vyšantili na preliezačkách, šmýkačkách a trampolíne. Po chutnom obede si zasúťažili v športovom desaťboji. JESIENKOVO sa nám vydarilo. 

     • Exkurzia v Literárno-hudobnom múzeu

     • 23. októbra sa naši šiestaci zúčastnili na exkurzii v Literárno-hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Navštívili sme 2 stále expozície- Bábkarsky salón, v ktorom sme sa dozvedeli zaujímavosti o histórii bábkového divadla, vyskúšali sme si rolu bábkoherca, zahrali sme si bábkové divadlo a Ľudové hudobné nástroje, tu sme sa dozvedeli zaujímavosti o tradičných hudobných nástrojoch, ich využití.

     • Literárna exkurzia Horná Lehota

     • 9. októbra ôsmaci navštívili Hornú Lehotu, rodisko slovenského spisovateľa Sama Chalupku. Hoci nám počasie neprialo a takmer celé dopoludnie pršalo, stihli sme si prezrieť Keltskú izbu, ktorá je novinkou v tejto malebnej obci a tiež pamätnú izbu nášho slávneho rodáka. Stalo sa našou tradíciou, že v Lehote si vždy uctíme pamiatku S. Chalupku zapálením sviečky a malou kytičkou  na jeho hrobe. Exkurziu sme ukončili veselo, opiekli sme si špekačky, posedeli, vybehali sa a popoludní sme sa plní zážitkov vrátili späť do Brezna.

    • Jesenná výstava
     • Jesenná výstava

     • Už je pole holé, pusté,
      zajko sedí pri kapuste.
      Šarkan letí, nemá perie,
      kamže letí, kam sa berie?

      Školský klub si pripravil výstavu jesenných prác a zároveň sa zapojil do súťaže o najkrajšiu tekvicu, ktorú vyhlásil žiacky parlament. 

     • Výtvarné techniky - netradične

     • V piatok 11.októbra sa v meste v rámci Chalupkovho Brezna naše deti z ŠKD zapojili do hier, zasúťažili s M. Struhárom a kto mal záujem maľoval sa na tvár.

    • Dary Zeme
     • Dary Zeme

     • Jeseň je obdobím, keď často chodíme na vychádzky do prírody, zbierame listy stromov, gaštany, žalude, šípky a rôzne plody z ktorých dokážeme vytvoriť všeličo zaujímavé.  Preto sme zorganizovali v ŠKD "Jesenné tvorivé dielne".

      Krásnymi výtvormi sme si vyzdobili jednotlivé oddelenia a chodby našej základnej školy.

      V tvorení budeme pokračovať celý október a vyvrcholením bude výstavka obohatená o šarkany a postavičky z tekvíc.

     • Zábavno-športové popoludnie

     • V rámci „Európskeho týždňa športu“  zorganizoval školský klub detí dňa 26.9.2019 zábavno-športové popoludnie pre deti z ŠKD. Vládla prijemná atmosféra. 

     • 5. deň: Letná škola predškoláka

     • Posledný piatkový deň sa prelínal slnečnými lúčmi. Počas dopoludnia deti hľadali správnu cestičku v bludisku pomocou vyfarbovania slniečok v pracovnom liste. Zaspievali si pesničku Slniečko sa zobudilo, v anglickom jazyku si zopakovali pozdravy, farby a čísla, zrelaxovali pri športových hrách. Precvičili si jemnú motoriku navliekaním špagátu pri výrobe slniečka. Týždeň sme ukončili odovzdaním certifikátov za úspešné absolvovanie Letnej školy predškoláka. Po celom týždni deti odchádzali spokojné a tešia sa na prvý školský deň.

     • 4. deň: Letná škola predškoláka

     • Štvrtkový deň bol zameraný na červené bodkované lienky. Deti si vypočuli rozprávku, ktorá ich motivovala k ďalším dopoludňajším aktivitám. Svojim postrehom vyhľadávali a vyfarbovali počet lienok v pracovnom liste a napodobňovali ich tanec v prírode. V počítačovej učebni pracovali v programe Maľovanie pre deti. Svoje dopoludňajšie aktivity ukončili výtvorom lienky z farebného papiera a chutným obedom.

     • 3. deň: Letná škola predškoláka

     • Stred týždňa sme zamerali na pestrofarebné kvetinky. Deti svoj čas vyplnili vymaľovaním a skladaním obrázka margarétky. Zopakovali si rôzne názvy kvetov, popis stavby ich tela, zahrali sa pohybovú hru na kvietky a v rámci matematických predstáv si zopakovali priestorovú orientáciu. Dopoludnie nám rýchlo ubehlo a vyčerpanú energiu si doplnili výživným obedom.

     • 2. deň: Letná škola predškoláka

     • Celý utorkový deň sa prelínal v znamení farebnej dúhy. Pre deti boli pripravené športovo-pohybové hry, farebné kreslenie na počítači, precvičenie grafomotorických zručností, matematické predstavy o geometrických tvaroch. Zopakovali a precvičovali sme si aj anglické pozdravy. Po dúhovom dopoludní nás na tanieri čakal výborný farebný obed.

     • 1. deň: Letná škola predškoláka

     • Pondelkový deň sa niesol v znamení farebných motýľov, farieb a čísel. Deti strávili príjemné dopoludnie pri rôznych zaujímavých aktivitách. Zopakovali si farby a čísla aj v anglickom jazyku, vytvorili si rôzne stavby z lega a vyfarbili si motýľa, ako symbol dnešného dopoludnia. Motýlikový deň sme ukončili chutným obedom.

    • Futbalový turnaj nešportových tried
     • Futbalový turnaj nešportových tried

     • V ZŠ s MŠ Karola Rapoša na Pionierskej 4 v Brezne sa 7.júna zišli žiaci, aby si zmerali sily v X. ročníku futbalového turnaja na umelej tráve O putovný pohár riaditeľky školy.

      Na turnaji sa zúčastnilo osem 6-členných družstiev žiakov 6.-9.ročníka. Tieto boli rozdelené do 2 základných skupín, kde sa hralo systémom „každý s každým“. Na základe umiestnenia v skupinách družstva hrali zápasy o konečné umiestnenie: o 7.-8.miesto 9.A- 6.B 5:1, o 5.-6. miesto 7.A- 7.B 7:4, o 3.-4. miesto 8.B- 6.A 6:2

      Vo finále sa stretli víťazi skupín, družstvá 8.A a 9.B, chlapci z 8.A zvíťazili 4:3 a získali do ročného vlastníctva putovný pohár. Prvé tri družstvá boli odmenené diplomami a vecnými cenami. Zápasy striedavo rozhodovali Július Šefranko a Richard Smékal. Stretnutia (hlavne to finálové) mali dobrú športovú úroveň. Svojich reprezentantov prišli povzbudiť spolužiaci a pedagógovia školy.

      Dva dni predtým, 5. júna, sa uskutočnil aj futbalový turnaj pre žiakov 1.stupňa. Zúčastnili sa ho 4 družstvá žiakov z jednotlivých ročníkov. Vytvorili skupiny, kde sa hralo systémom „každý s každým“. Výsledky zápasov: 4.ročník- 1.ročník  10:0, 3.ročník- 2.ročník  6:1, 4.ročník- 2.ročník 4:3, 3.ročník- 1.ročník 8:0, 2.ročník- 1.ročník 6:0, 4.ročník- 3.ročník 6:2. Víťazmi turnaja sa stali žiaci 4.ročníka. Vecné ceny pre všetkých účastníkov turnaja venovala p.riaditeľka PaedDr. Danka Katonová. Zápasy rozhodoval Július Šefranko.

    • Literárna exkurzia Modra
     • Literárna exkurzia Modra

     • 13.júna sme zorganizovali literárnu exkurziu do Modry. Bola určená pre žiakov 7.-9.ročníka. Cieľom exkurzie bolo krásne malé mestečko neďaleko Trnavy, mesto Modra. V Modre strávil posledné roky svojho života náš asi najznámejší novinár, pedagóg, jazykovedec, spisovateľ- Ľudovít Štúr. Spoločne sme strávili krásnu hodinku v priestoroch, ktoré svojou atmosférou pripomínali akčné roky 19. storočia poznačené celou generáciou ŠTÚROVCOV. Informácie o spoločenskej situácii boli doplnené súkromným i pracovným životom našej osobnosti. Súčasťou prehliadky bola aj Pamätná izba Ľ. Štúra, v ktorej zomrel na následky postrelenia. Nezabudli sme ani na miestny cintorín, kde je Štúr pochovaný, zapálili sme sviečku a uctili si jeho pamiatku.

    • Literárno- výtvarná exkurzia Martin- Liptovský Mikuláš
     • Literárno- výtvarná exkurzia Martin- Liptovský Mikuláš

     • 5.júna sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili literárno- výtvarnej exkurzie Martin - Liptovský Mikuláš. Cieľom našej cesty bola Turčianska galéria, v ktorej sme mali možnosť dozvedieť sa o slovenských umelcoch a maliaroch 20.storočia. Súčasťou boli obrazy, sochy, ktoré sme si so záujmom poprezerali. Z Martina sme sa premiestnili do Liptovského Mikuláša, ktorý nás privítal letnou búrkou. Na námestí sme navštívili Múzeum Janka Kráľa, v ktorom sme sa dozvedeli o jeho živote a tvorbe. Súčasťou múzea je aj súdna sieň, v ktorej bol odsúdený Juraj Jánošík a mučiareň, v ktorej bol mučený. Lektorský výklad bol veľmi pútavý a vhodne doplnil vedomosti z hodín slovenského jazyka a dejepisu.

    • Medzinárodný deň mlieka
     • Medzinárodný deň mlieka

     • 21.5.2019

      Medzinárodný deň mlieka sme v ŠKD oslávili rozhovorom a ukážkou rôznych výrobkov z mlieka. Deti si prezreli rôzne druhy mliečnych výrobkov a ochutených nápojov z mlieka. Pani vychovávateľky pripravili tvarohové a maslové nátierky. Deti mali možnosť ochutnať a ohodnotiť najchutnejšiu nátierku.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje