• Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 66.ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

      Každoročne je v našej škole začiatok kalendárneho roka spájaný s umeleckým prednesom. V mesiaci január prebiehajú triedne kolá súťaže a víťazi postupujú do školského kola, ktoré sa koná v priebehu mesiaca február. Tento rok sme sa stretli v hojnom počte, hlavne 2.kategória mala veľmi vysokú účasť. Teší nás, že záujem o umelecký prednes v našej škole medzi našimi žiakmi stále rastie. Pani učiteľky mali naozaj náročnú úlohu. Nakoniec sa zhodli na víťazoch v jednotlivých kategóriách. Víťazi si odniesli okrem diplomu aj sladkú odmenu, za ktorú ďakujeme Rade rodičov.

      V okresnom kole nás budú reprezentovať Eliška Majerníková, Emma Bošková, Dominika a Miriama Cabanové. Dievčatám držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 4. marca.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje