• Otvorenie školského roka 2020/2021 v materskej škole

     • Milí rodičia detí našej materskej školy!

      Školský rok 2020/2021 otvárame 2.septembra 2020 nasledovne:

      - deti 2.-5.ročné (ne-predškoláci) nastupujú do tried Materskej školy na Ul. Clementisa 3;

      - deti 5.-7.ročné (predškoláci) nastupujú do tried v Základnej škole na Ul. Pionierska 4.

      Príchod do "škôlky" je možný od 6.00 hod. do 8.00 hod. len v sprievode jedného rodiča, ktorý odprevadí dieťa do šatne. Tam si dieťa vyzdvihne pani učiteľka. Rodič i dieťa majú založené rúško a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Čisté rúško a balíček hygienických vreckoviek rodič odloží v šatni, do skrinky dieťaťa. V budove materskej školy dieťa rúško nenosí, v budove základnej školy má dieťa rúško na tvári pri presunoch z triedy von, alebo do jedálne.

      Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa dostane rodič od pani učiteľky pri príchode, v prvý deň, vyplní a podpíše ho v materskej škole.

      Tešíme sa na Vás všetkých. Tešíme sa na nový školský rok!

     • Veselé prázdniny

     • Veselé prázdniny všetkým deťom našej materskej školy aj všetkým žiakom našej základnej školy. Pokojnú dovolenku všetkým pedagógom a ostatným zamestnancom školy! Ostaňte zdraví, aby sme sa 2.septembra o 8.00 hod. všetci stretli v našej škole!

     • Letný tábor Motýlik

     • Hneď na druhý deň po rozdaní vysvedčení sme si s našimi deťmi zo školského klubu mohli užiť prvé prázdninové dni v letnom dennom tábore Motýlik. Odviezli sme sa na vláčiku do Vydrova, vyrobili si vlastnú hračku v múzeu hračiek v Modrom Kameni, zamierili sme aj do virtuálnej galérie Poliankovo a prešli sa okolo Štrbského plesa. Na Orave bolo dobre, keď sme si vychutnali výhľad z hradu a plavbu loďou. Poriadne sme si dali do tela pri výstupe ku Harmaneckej jaskyni a na olympijskom dni a stretli sme aj rozprávkové bytosti. Aké by to bolo leto bez zmrzliny? Na krásne letné zážitky budeme ešte dlho spomínať.

     • Posledný deň letnej školy predškoláka

     • Piaty deň letnej školy predškoláka deti sprevádzalo slniečko nielen do školy, ale čakalo ich aj v triede. Deň sa začal veselými pesničkami, precvičovaním pravo – ľavej orientácie a motorických zručností pomocou vrecúšok. Pracovné listy vypracovali veľmi usilovne. Slniečko si vystrihli a nalepili mu lúčiky. Z veselých slniečok mali veľkú radosť. Matematické zručnosti si osvojovali využitím prvkov Hejného metódy, pomocou magnetických parkiet, rôznofarebných kociek a krokovacieho pásu. Pred školou kreslili kriedou na chodník krásne obrázky. Po veselej diskotéke dostali diplomy za usilovnú prácu počas celého týždňa. Veselí odchádzali domov a už sa tešia na stretnutie v prvej triede.

     • Letná škola predškoláka

     • Štvrtý deň letnej školy predškoláka vítal deti veselou pesničkou o lienke. Celý deň bol zameraný na červené bodkované lienky. Deti si vypočuli rozprávku Prečo majú lienky bodky, ktorá ich motivovala k ďalším dopoludňajším aktivitám. Grafomotorické zručnosti si precvičili v pracovných listoch. Matematické predstavy rozvíjali v práci s kockami, kde si precvičili čísla a pracovali s interaktívnou tabuľou, na ktorej priraďovali k číslu správny počet bodiek pre lienky. Pršteky precvičili pri práci s nožnicami a vytvorili si kamarátku lienku, ktorá ich sprevádzala aj na ceste domov. Veselo si zatancovali a zaspievali s pesničkou v anglickom jazyku, ako inak ako o lienke. Aj dnes sme sa pohrali na čerstvom vzduchu. Dopoludnie ubehlo rýchlo a po chutnom obede sme sa opäť rozlúčili a tešíme sa na zajtrajší posledný deň.                        

     • Letná škola predškoláka ...

     • Tretím dňom letnej školy predškoláka nás sprevádzal kvietok margarétka. Ráno sme si za pomoci básničiek rozhýbali kosti, pozdravili slniečko i kvietky. Šikovné detičky ukázali, že vedia krásne strihať i lepiť. Poskladali rozstrihané obrázky margarétok, nalepili si ich do zošitov a krásne vyfarbili. Prostredníctvom počítačov sme vytvorili zaujímavé obrázky, precvičili si pamäť pri hre pexeso a riešili matematické úlohy na priraďovanie počtu. Niektoré skupinky detí stavali z lega, iné tvorili obrázky za pomoci sád Creative, kladivka a geometrických tvarov. Pri hrách sme opakovali čísla a farby   v anglickom jazyku. Názvy geometrických tvarov nám pripomenula básnička o kreslení domčeka. Po chutnom obede si po detičky prišli rodičia alebo pani učiteľky zo škôlky.  

     • Letná škola predškoláka pokračuje

     • Druhý deň letnej školy predškoláka  bol v znamení dúhy. Začali sme ho veselými pesničkami. Farby sprevádzali deti celý deň. Počítali do 10 a určovali farby na predmetoch v triede. Zistili, že miešaním farieb vznikajú nové farby. Nakreslili si nádhernú dúhu. Na počítačoch v počítačovej učebni kreslili farebné obrázky a riešili matematické úlohy. Niektorí si zahrali pohybové hry v átriu, iní si stavali zo stavebníc rôznofarebné stavby. Po výbornom obede odišli všetci  spokojní domov.

     • Letná škola predškoláka sa začala

     • Lúčnou cestou do školy: v prvý deň letnej školy predškoláka privítali budúcich prváčikov v triedach okrem pani učiteliek aj veselé a šantivé motýliky. Pomohli deťom rozlíšiť geometrické tvary, naučili sa pozdravy aj v anglickom jazyku a zaspievali si spolu veselú pesničku. Motýlikom z rozprávky postavili z magnetických parkiet domčeky a veselo si spolu zašantili v našom vynovenom átriu. Motýlikový deň sme ukončili chutným obedom.

     • Zamávajme škole, leto volá

     • Mimoriadna správa.

      Tak ako vždy v tomto čase,

      školský rok sa končí zase.

      Čakajú nás staré mamy,

      dva mesiace v prírode,

      na horách i pri vode.

      Maj sa dobre, milá škola!

      Oddýchni si, abeceda!

      Tak ako sa v pondelok 1.júna opäť otvorili brány školy, vrátil sa k svojej činnosti aj náš školský klub detí. Hneď na začiatku sme sa naučili pár nových pravidiel, ktoré sme hravo zvládli a vždy pri odchode z triedy sme si nezabudli založiť rúško, pred jedením si umyť ruky teplou vodou a držať sa pokope iba so svojou skupinou.

      Deň detí sme oslávili aktivitami vonku na čerstvom vzduchu. Vytvorili sme si veľké srdce z našich fotografií, aby sme si spomenuli na všetko čo sme spolu v tomto školskom roku zažili. Najviac času sme trávili hrami na školskom dvore, vychádzkami ku Hronu, alebo na blízkom dopravnom ihrisku. Keď sa obloha na nás mračila, vyrábali sme náramky, papierové sovičky, papagája, kvietky i nanuky. Pripravili sme si prekvapenie aj pre našich milých oteckov.

      Želáme všetkým deťom krásne prázdniny, aby sme sa v zdraví stretli opäť v septembri.      

     • Letná škola predškoláka 2020

     • sa uskutoční v dňoch 6. až 10. júla 2020.

      LŠP sa môžu zúčastniť všetci predškoláci zapísaní do 1. ročníka našej základnej školy.

      Počas letnej školy budú zaujímavým programom  deti viesť kvalifikované pani učiteľky.

       

      Denná činnosť bude pozostávať z nasledovných aktivít, ktoré sa budú striedať:

      • hráme sa s angličtinou; 
      • ohýbaj sa, jazýček;
      • spievaj, tancuj, kresli;
      • umelecká výchova; 
      • pozorovania v prírode; 
      • počítame s pastelkami;
      • matematické predstavy;
      • rozprávková krajina;
      • kamarát počítač;
      • pocvičme si.

       

      Program dňa:  

        8.00 –  11.30 hod.: edukačné aktivity 

      11.35 – 12.00 hod.: obed.

       

      Desiata a obed bude podávaná v školskej jedálni. Po obede  môže ísť predškolák domov alebo bude pokračovať v činnosti v materskej škole. (Prosíme, nahláste u pani učiteliek v MŠ.)

      LŠP  je bezplatná, rodič hradí len desiatu, prípadne obed v školskej jedálni.

      Prosíme, aby si detičky priniesli  papučky na prezutie, pastelky a jeden veľký čistý zošit č.420, do ktorého budú zaznamenávať svoje poznatky počas letnej školy.

       

      Záujem o LŠP  nahláste  v našej materskej škole, resp. v našej Základnej škole Mgr.  E. Skačanovej,  najneskôr do 30.6.2020.

      Kontakt: 048/6117014; 0908 224 017; eskacanova@gmail.com

     • Nástup detí materskej školy a žiakov 1.-5.ročníka základnej školy

     • Vážení rodičia, milé deti a žiaci!
      Od 1.6. otvárame prevádzku materskej školy a ročníkov 1.-5. v základnej škole. Do materskej školy nastúpi 120 detí (8 skupín po 15) a do základnej školy 260 žiakov (14 skupín po max.20 žiakov). V skupinách sú spolu aj deti alebo žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K zmene dôjde až v nasledujúcom týždni, ak bude pokles výrazný. Zoznamy žiakov budú na dverách tried, dozorkonajúci zamestnanec dieťa a žiaka usmerní.Vyhoveli sme všetkým žiadostiam rodičov detí materskej školy, aj keď sme museli kapacitne pridať dve triedy.

      Prevádzka materskej školy je od 6:30 do 15:30hod., prevádzka základnej školy je od 7:00 do 16:00 hod.

      Prosíme pri príchode dodržiavať odstupy (pred školou sú čiary), zbytočne pred školou neparkujte, dodržujte pokyny personálu školy, nevstupujte bez ich súhlasu do budovy.

      POKYNY PRE RODIČOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY:
      - dieťa prichádza len s jedným rodičom, vstupujú s rúškom do budovy, pri vchode si dezinfikujú ruky a odovzdajú čestné prehlásenie; https://www.minedu.sk/data/att/16388.pdf,
      - do skrinky vloží rodič dieťaťu balíček hygienických vreckoviek, rúško v ktorom prišlo (zabalí do sáčku alebo servítky), založí mu čisté rúško a odovzdá dieťa pani učiteľke (deti MŠ budú nosiť rúško v priestore školy mimo svojej triedy, pretože nás bude veľa a budú sa stretávať (na chodbe) aj s deťmi základnej školy,
      - na tento proces má rodič maximálne 10 minút, potom opúšťa budovu školy, tento pokyn je nutné dodržiavať!- príchod detí do MŠ je CEZ HLAVNÝ VCHOD od 6.30 do 7.30 hod.

      POKYNY PRE ŽIAKOV A RODIČOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY:
      - žiaka privedie do školy jedna osoba s ktorou žije v spoločnej domácnosti, alebo príde sám,
      - odovzdá vytlačené, vyplnené a podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti https://www.minedu.sk/data/att/16388.pdf,
      - žiak vstupuje do budovy po dezinfekcii rúk,- prezuje sa, topánky odkladá do skrinky, nezdržiava sa na chodbe,
      - rúško v ktorom príde do školy odkladá zabalené do sáčku a do tašky, založí si čisté rúško s ktorým vstupuje do určenej triedy, tam si ho môže zložiť a uložiť do sáčku, necháva si ho v lavici pre ďalšie použitie podľa pokynov,
      - žiaci 1.-4. ročníka vstupujú VCHODOM PRE 1.STUPEŇ podľa nasledovného harmonogramu:1. ročník - 7:00 – 7:20 hod.2. ročník - 7:10 – 7:30 hod.3. ročník - 7:20 – 7:40 hod.4. ročník - 7:30 - 7:45 hod.v triede ich už bude čakať pridelený pedagóg,

      - žiaci 5.ročníka vstupujú do školy od 7:30 do 7:45 hod. HLAVNÝM vchodom.Budova školy sa o 7:45 hod. zatvára. Po tomto čase vstupujete do budovy len na základe telefonického dohovoru s pedagógom.

      Bude to náročné, ale spoločne to zvládneme!
      Tešíme sa na znovouotvorenie našej ZŠ s MŠ pre deti. 

     • Zápis žiakov do športovej triedy od 5.ročníka pre školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia!

      Do športovej triedy 5. ročníka našej základnej školy (zameranej na hokej a gymnastiku) môžete Vaše dieťa zapísať pomocou elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na vyplnenie na webovej stránke školy www.zsp4.edupage.org

      • Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku v zalepenej obálke vhoďte kedykoľvek od  do  31. mája do schránky pri vstupe do budovy školy, prípadne pošlite poštou na adresu školy. Obálku označte slovom “ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY“.
      • Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky alebo si ju vytlačiť, môžete prihlášku vypísať vo vstupnom priestore školy  v každý pracovný deň v čase od 8.30 do 14.30 vlastným perom.  Pokyny k vypísaniu tlačiva nájdete na dverách školy.

      Hneď po doručení podpísanej prihlášky do školy Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami.

            So želaním pevného zdravia,
      vedenie ZŠ s MŠ Karola Rapoša

      V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zápisu alebo jeho administrácie neváhajte kontaktovať zástupkyňu školy pre 2. stupeň  Mgr. Oľgu Trembovú elektronicky: otrembova@gmail.com  alebo na telefónnom čísle 048/6117014.

     • Zatvorená škola

     • Od 16.3. do 27.3. je v našej škole, škôlke aj v školskom klube nariadené prerušenie vyučovania na základe "Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19".

      Od 30.marca 2020 je až do odvolania prerušené vyučovanie na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

     • ONLINE HODINA TELESNEJ VÝCHOVY

     • ONLINE HODINA TELESNEJ VÝCHOVY!    Zapojme sa do pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridajme sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.

      Stačí sa pridať na stránku podujatia, v stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.

      Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

      Zostaňte Vy, naši kolegovia a naši žiaci aktívni aj keď ste doma!

    • Jarné prázdniny v ŠKD
     • Jarné prázdniny v ŠKD

     • Počas jarných prázdnin deti v ŠKD zažili plno dobrodružstiev a zážitkov.

      Navštívili kino, kde si pozreli rozprávku, hľadali poklad nad Baniskom, tvorili s pani Katkou korálkové náramky a náhrdelníky. Zážitkovo prežívali tkanie na drevených krosnách.

      Putovali po histórii mesta Brezno a vydali sa po stopách SNP.

      Na záver si deti v knižnici zasúťažili a za odmenu vyrobili záložku do knihy.

       

       

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 66.ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

      Každoročne je v našej škole začiatok kalendárneho roka spájaný s umeleckým prednesom. V mesiaci január prebiehajú triedne kolá súťaže a víťazi postupujú do školského kola, ktoré sa koná v priebehu mesiaca február. Tento rok sme sa stretli v hojnom počte, hlavne 2.kategória mala veľmi vysokú účasť. Teší nás, že záujem o umelecký prednes v našej škole medzi našimi žiakmi stále rastie. Pani učiteľky mali naozaj náročnú úlohu. Nakoniec sa zhodli na víťazoch v jednotlivých kategóriách. Víťazi si odniesli okrem diplomu aj sladkú odmenu, za ktorú ďakujeme Rade rodičov.

      V okresnom kole nás budú reprezentovať Eliška Majerníková, Emma Bošková, Dominika a Miriama Cabanové. Dievčatám držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 4. marca.

    • Januárové aktivity v ŠKD
     • Januárové aktivity v ŠKD

     • V januári sme sa v ŠKD rozhodli, že pomôžeme kamarátom vtáčikom a vyrobili sme pre nich kŕmidlá, ktoré sme rozvešali na stromy v okolí našej školy. Tešíme sa zo zimy a preto cencúle, snehuliaci a snehové vločky zdobia naše výtvarné dielka. Pospomínali sme si na časy našich starých mám a vyrobili sme si krásne handrové bábiky.

       

       

    • Lyžiarsky výcvik žiakov 3. a 4.ročníka - Polomka
     • Lyžiarsky výcvik žiakov 3. a 4.ročníka - Polomka

     • Žiaci 3.a 4.ročníka sa v týždni 27.1. - 31.1. s našimi obetavými učiteľmi (ktorí sa na týždeň stali lyžiarskymi inštruktormi) zúčastnili lyžiarskeho výcviku.

      Vznikla z toho táto básnička a poďakovanie:

      Celý týždeň športovo, na Polomke špičkovo.
      Z nelyžiarov - lyžiari, máme úsmev na tvári.

      Tešíme sa o rok znova, vďaka, naša super škola!!!

    • Zamávajme decembru
     • Zamávajme decembru

     • Odtrhol sa v kalendári jeden list.

      Starý rok si smutno vraví:

      „Musím ísť.“

      Zavreli sa za ním dvere, zhrmelo.

      Nový rok už s nami šantí veselo.

       

      Hovorí sa: "mierny december, mierna celá zima", alebo "čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš", mesiac december sa niesol v ŠKD v duchu príprav na „Vianočné trhy“. V jednotlivých oddeleniach sa majstrovalo: vykrajovalo, pieklo, lepilo a strihalo, aby bolo čo predávať. Privítali sme Martina na bielom koni, aj Mikuláša a keďže pani Zima nás „nechala v štichu“, vyzdobili sme sami okná snehovými vločkami. Na chodby zavítali snehuliaci, soby a zelený fešák Grinch. Vianočnú tržnicu sme otvorili programom a návštevníci si mohli schuti vyberať od vianočných ozdôb, cez koláčiky či vianočný punč. Takto pekne sme sa rozlúčili s minulým rokom.

     • Šaliansky Maťko

     • 16.decembra sa v školskej knižnici našej základnej školy uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. 26.ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo rekordný počet recitátorov 4.-7.ročníka, spolu 21. Víťazky Viktória Giertlová (2.kategória) a Sára Tokárová (3.kategória) nás budú reprezentovať v okresnom kole. Teší nás, že úroveň tejto súťaže sa z roka na rok zlepšuje. Všetkým zúčastnených žiakom ďakujeme za krásne umelecké popoludnie a víťazom srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje